ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Extracorporeal Membrane Oxygenation Experience in COVID-19 Pandemic: Report of Two Cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-86094 | DOI: 10.14744/nci.2020.86094

Extracorporeal Membrane Oxygenation Experience in COVID-19 Pandemic: Report of Two Cases

Duygu Demiriz Gulmez1, Elvan Tekir Yilmaz2, Meltem Karamustafa2, Ismail Olgun Akkaya2, Pınar Tekin1
1Giresun University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Turkey.
2İlhan Özdemir Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Turkey.

The new coronavirus disease, in which hundreds of thousands of people are infected in the world, appears in tables ranging from asymptomatic course to severe acute respiratory distress syndrome (ARDS). Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is one of the salvage treatments applied in intubated patients due to high mortality. However, since ECMO treatment is a complicated treatment, the gain loss rate should be determined well. We aimed to share two cases that we applied ECMO treatment in our clinic. Although we could not achieve a successful result, we believe that new experiences should be shared in order to better understand the place of ECMO in COVID-19 treatment.

Keywords: Extracorporeal membrane oxygenation, Acute respiratory distress syndrome, COVID-19

COVID-19 Pandemisinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Deneyimimiz: İki Olgu Sunumu

Duygu Demiriz Gulmez1, Elvan Tekir Yilmaz2, Meltem Karamustafa2, Ismail Olgun Akkaya2, Pınar Tekin1
1Giresun University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Turkey.
2İlhan Özdemir Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Turkey.

Dünyada yüz binlerce insanın enfekte olduğu yeni koronavirüs hastalığı, asemptomatik seyirden şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen tablolarda ortaya çıkar. Entübe edilen hastalarda mortalitenin yüksek olması nedeniyle uygulanan son seçenek tedavilerden biri de ekstrakorporeal membran oksijenasyonudur (ECMO). Bununla birlikte, ECMO tedavisi karmaşık bir tedavi olduğundan, kar zarar oranı iyi belirlenmelidir. Bu sebeple kliniğimizde ECMO tedavisi uyguladığımız iki olguyu paylaşmayı amaçladık. Başarılı bir sonuç elde edemesek de, ECMO'nun COVID-19 tedavisindeki yerini daha iyi anlamak için yeni deneyimlerin paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. (NCI-2020-0260)

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyon, Akut solunum sıkıntısı sendromu, COVID-19Corresponding Author: Duygu Demiriz Gulmez
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale