ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Sonoelastography findings of myofibroblastoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 408-410 | DOI: 10.14744/nci.2021.73693

Sonoelastography findings of myofibroblastoma

Hakan Abdullah Ozgul1, Isil Basara Akın1, Canan Altay1, Merih Guray Durak2, Suleyman Ozkan Aksoy3, Pinar Balci1
1Department of Radiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye
2Department of Pathology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye
3Department of General Surgery, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Myofibrolastoma of the breast (MFB) is a rare and benign stromal tumor. Although MFB is a benign entity, in radiologic evaluation, there is no specific diagnostic feature. Conventional breast imaging findings have been published before. Sonoelastography has been used as an imaging method that allows us to evaluate tissue stiffness in vivo and increases the specificity of B-mode ultrasonography in the discrimination of benign-malignant lesions. In this case report, it was shown that MFB is of high stiffness in shear wave elastography (SWE) evaluation. SWE findings of MFB, which is a benign lesion, have been described for the first time in the literature.

Keywords: Breast, myofibroblastoma; ultrasonography.

Miyofibroblastomun sonoelastografi bulguları

Hakan Abdullah Ozgul1, Isil Basara Akın1, Canan Altay1, Merih Guray Durak2, Suleyman Ozkan Aksoy3, Pinar Balci1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Memenin miyofibroblastomu (MFB) nadir görülen, iyi huylu bir stromal tümördür. MFB’nin iyi huylu bir durum olmasına karşın, radyolojik incelemelerde MFB’a spesifik bir görüntüleme bulgusu yoktur. MFB’a ait konvansiyonel görüntüleme yöntemi bulguları daha önce tanımlanmıştır. Yöntem: Sonoelastografi (SE), doku sertliğini in vivo değerlendirmemize izin veren ve iyi huylu-kötü huylu lezyonların ayırt edilmesinde B-mod ultrasonografinin (US) özgüllüğünü artıran bir görüntüleme yöntemi olarak MFB lezyonlarında kullanılmıştır. Bulgular: Bu olgu sunumunda, MFB'nin shear dalga elastografi değerlendirmede yüksek sertlik derecesinde olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Benign bir lezyon olan MFB’un shear dalga elastografi bulguları literatürde ilk olarak bu çalışmada tanımlanmaktadır. (NCI-2020-0356.R2)

Anahtar Kelimeler: Meme, miyofibroblastoma; ultrasonografi

Hakan Abdullah Ozgul, Isil Basara Akın, Canan Altay, Merih Guray Durak, Suleyman Ozkan Aksoy, Pinar Balci. Sonoelastography findings of myofibroblastoma. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 408-410

Corresponding Author: Hakan Abdullah Ozgul
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale