ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Post-traumatic refractory multiple canal benign paroxysmal positional vertigo: a case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 229-232 | DOI: 10.14744/nci.2015.36349

Post-traumatic refractory multiple canal benign paroxysmal positional vertigo: a case report

Mehmet Akif Dündar1, Serhan Derin2, Mitat Arıcıgil1, Mehmet Akif Eryılmaz1, Hamdi Arbağ1
1Necmettin Erbakan University, School Of Medicine, Department Of Otolaryngology
2Mugla Sıtkı Koçman University School Of Medicine, Department Of Otolaryngology

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most prevalent form of peripheral vertigo and is seen in a significant number of patients who present at neurology and ear, nose, and throat clinics. Various maneuvers may be used to determine the affected canal based on observation of specific nystagmus signs, and may also be used for treatment. Multiple canal pathology can make diagnosis and treatment more difficult. Presently described is case of BPPV with multiple canal pathology and traumatic etiology that was resistant to treatment.

Keywords: Head trauma, multiple canal benign paroxysmal positional vertigo, refractory.

Posttravmatik çoklu kanal etiyolojili dirençli benign paroksismal pozisyonel vertigo ‘’Olgu Sunumu’’

Mehmet Akif Dündar1, Serhan Derin2, Mitat Arıcıgil1, Mehmet Akif Eryılmaz1, Hamdi Arbağ1
1Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) en yaygın periferik vertigo nedeni olup KBB ve nöroloji kliniklerinin önemli bir hasta bölümünü oluşturmaktadır. Çeşitli manevralarla oluşan özgün nistagmus bulgularıyla sorumlu kanal hakkında bilgi edinilirken, yine farklı manevra türleriyle tedavileri yapılabilmektedir. Çoklu kanal patolojileri hem tanısal hem de tedavi basamakları açısından farklı zorluklar içermektedir. Bu makalede travmatik etiyoloji sonrası ortaya çıkan ve tedavi manevralarına dirençli bir çoklu kanal patolojili BPPV olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çoklu kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo, kafa travması, dirençli.

Mehmet Akif Dündar, Serhan Derin, Mitat Arıcıgil, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ. Post-traumatic refractory multiple canal benign paroxysmal positional vertigo: a case report. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 229-232

Corresponding Author: Serhan Derin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale