ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Endovascular closure of an arterivenous graft for dialysis-associated steal syndrome of lower extremity [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 530-532 | DOI: 10.14744/nci.2020.11298

Endovascular closure of an arterivenous graft for dialysis-associated steal syndrome of lower extremity

Sebnem Albeyoglu, Osman Eren Karpuzoglu, Sevinc Bayer Erdogan, Murat Bastopcu, Arif Yasin Cakmak, Emine Dudu Can, Halit Er
Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

Steal syndrome causing limb ischemia is a rare but important complication of arteriovenous fistulas. When surgical or endovascular means to resolve ischemia are inconclusive, closure of the fistula becomes required. Our case presented with lower extremity ischemia resulting from an arteriovenous fistula graft. We present the successful endovascular closure of the lower extremity graft using the Amplatzer Vascular Plug.

Keywords: Arteriovenous fistula, dialysis-associated steal syndrome; endovascular.

Endovascular closure of an arterivenous graft for dialysis-associated steal syndrome of lower extremity

Sebnem Albeyoglu, Osman Eren Karpuzoglu, Sevinc Bayer Erdogan, Murat Bastopcu, Arif Yasin Cakmak, Emine Dudu Can, Halit Er
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Arteriovenöz fistül sonrası nadiren arteriyel çalma sendromuna bağlı iskemi görülmektedir. Cerrahi ve girişimsel prosedürler ile fistüllerdeki sorunlar çözülemezse, fistülün kapatılması gerekir. Bizim olgumuzda alt ektremitede AV fistül greftinin neden olduğu ayak iskemisi gelişmiştir. Cerrahi operasyon açısından yüksek riskli olan hastanın AV greft fistülü Amplatzer Vascular Plug ile girişimsel olarak kapatılmıştır. (NCI-2020-0070.R1)

Anahtar Kelimeler: Arteriovenous Fistula, Dialysis-Associated Steal Syndrome, Endovascular

Sebnem Albeyoglu, Osman Eren Karpuzoglu, Sevinc Bayer Erdogan, Murat Bastopcu, Arif Yasin Cakmak, Emine Dudu Can, Halit Er. Endovascular closure of an arterivenous graft for dialysis-associated steal syndrome of lower extremity. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 530-532

Corresponding Author: Arif Yasin Cakmak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale