ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Primary ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 222-224 | DOI: 10.14744/nci.2015.07379

Primary ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report

Ilhan Şanverdi1, Fisun Vural2, Osman Temizkan3, Orhan Temel2, Habibe Ayvacı1, Pembegül Güneş4
1Zeynep Kamil Maternity And Pediatric Research And Training Hospital, Obstetrics and Gynecology Department, Istanbul
2Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital,Obstetrics and Gynecology Department,Istanbu
3Şişli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Department,Istanbul
4Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital,Pathology Department,Istanbu

Leiomyomas are benign neoplasms that can develop wherever smooth muscle is present. Primary leiomyomas of the ovary originate from smooth muscle cells of ovarian tissue and are rare, solitary tumors. Approximately 70 cases have been reported. They usually present in premenopausal women. The present case is a report of left ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman.

Keywords: Adnexal mass, leiomyoma, ovarian cancer, ovarian tumors; solid tumor.

Postmenopozal kadında primer ovaryan leiomyom: Vaka takdimi

Ilhan Şanverdi1, Fisun Vural2, Osman Temizkan3, Orhan Temel2, Habibe Ayvacı1, Pembegül Güneş4
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Istanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Istanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Istanbul

Leiomyomlar düz kas bulunan tüm dokulardan gelişebilen benign neoplasmlardır. Overin primer leomyoması, over dokusu içindeki düz kas hücrelerinden köken alan oldukça nadir soliter yapılı tümörlerdir. Günümüze dek ortalama 70 vaka bildirilmiştir. Genellikle premenopozal kadınlarda görülür. Bu yazıda, postmenopozal bir hastada sol overden kaynaklanan primer ovaryan leiomyom vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Leiomyom, solid tümör, over kanseri, adneksiyal kitle.

Ilhan Şanverdi, Fisun Vural, Osman Temizkan, Orhan Temel, Habibe Ayvacı, Pembegül Güneş. Primary ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 222-224

Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale