ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Extracorporeal membrane oxygenation experience in COVID-19 pandemic: Report of two cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 275-278 | DOI: 10.14744/nci.2020.86094

Extracorporeal membrane oxygenation experience in COVID-19 pandemic: Report of two cases

Duygu Demiriz Gulmez1, Elvan Tekir Yilmaz2, Meltem Karamustafa2, Ismail Olgun Akkaya3, Pınar Tekin1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Turkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Prof. Dr. A. Ilhan Ozdemir Training and Research Hospital, Giresun, Turkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Prof. Dr. A. Ilhan Ozdemir Training and Research Hospital, Giresun, Turkiye

The new coronavirus disease, in which 100,000 of people are infected in the world, appears in tables ranging from asymptomatic course to severe acute respiratory distress syndrome. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is one of the salvage treatments applied in intubated patients due to high mortality. However, since ECMO treatment is a complicated treatment, the gain loss rate should be determined well. We aimed to share two cases that we applied ECMO treatment in our clinic. Although we could not achieve a successful result, we believe that new experiences should be shared in order to better understand the place of ECMO in coronavirus disease 2019 treatment.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, coronavirus disease 2019; extracorporeal membrane oxygenation.

COVID-19 Pandemisinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Deneyimimiz: İki Olgu Sunumu

Duygu Demiriz Gulmez1, Elvan Tekir Yilmaz2, Meltem Karamustafa2, Ismail Olgun Akkaya3, Pınar Tekin1
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Giresun
2Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Giresun
3Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Giresun

Dünyada yüz binlerce insanın enfekte olduğu yeni koronavirüs hastalığı, asemptomatik seyirden şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen tablolarda ortaya çıkar. Entübe edilen hastalarda mortalitenin yüksek olması nedeniyle uygulanan son seçenek tedavilerden biri de ekstrakorporeal membran oksijenasyonudur (ECMO). Bununla birlikte, ECMO tedavisi karmaşık bir tedavi olduğundan, kar zarar oranı iyi belirlenmelidir. Bu sebeple kliniğimizde ECMO tedavisi uyguladığımız iki olguyu paylaşmayı amaçladık. Başarılı bir sonuç elde edemesek de, ECMO'nun COVID-19 tedavisindeki yerini daha iyi anlamak için yeni deneyimlerin paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. (NCI-2020-0260)

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyon, Akut solunum sıkıntısı sendromu, COVID-19

Duygu Demiriz Gulmez, Elvan Tekir Yilmaz, Meltem Karamustafa, Ismail Olgun Akkaya, Pınar Tekin. Extracorporeal membrane oxygenation experience in COVID-19 pandemic: Report of two cases. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 275-278

Corresponding Author: Duygu Demiriz Gulmez
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale