ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
HPV prevention in women aged 30–65 in Istanbul: Effect of early diagnosis of cervical cancer [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 304-310 | DOI: 10.14744/nci.2022.74507

HPV prevention in women aged 30–65 in Istanbul: Effect of early diagnosis of cervical cancer

Abdullah Emre Guner1, Soner Sabirli2, Seniz Kavak3, Kemal Kural3, Ates Karateke4
1Department of Public Health, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
2Department of Pharmacology, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Public Health Services, Istanbul Health Directorate, Istanbul, Turkiye
4Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Earlier detection and timely interventions against cancers are well known to reduce the morbidity and mortality. Screening programs provide opportunity to detect cancers as early as precancerous stages. Cancers of cervix of uterus are one of the cancers that have widely applicable screening methods and are one of the three cancer types that have population-based screening program in Turkiye. In this article, it is aimed to evaluate cervical cancer screenings in Istanbul.
METHODS: The study methodology for cervical cancer screening conducted between 2015 and 2020 in Istanbul, Turkiye’s largest city, was introduced. The results obtained in the first round of screening of 723,068 women with the human papillomavirus (HPV) method as a new methodology are discussed.
RESULTS: As a summary of results, the HPV positivity ratio was found to be 6.5% and the positivity rate was higher in younger women. The results also show that majority of the subjects with positive result were infected with more than 1 strains of HPV. Most prevalent subtypes detected were HPV16, HPV51, HPV31, HPV52, and HPV66, respectively. Total detection rate for any of the high-risk HPV subtypes was 29.95%.
CONCLUSION: Although HPV-16 is the highest subtype to be infected and total percentage of infection with any high-risk strains is approximating to one-third of the total positivity, cytological results revealed only 8.1% meaningful results.

Keywords: Cancer screenings, cervical cancer; human papillomavirus.

HPV prevention in women aged 30-65 in İstanbul: Effect of early diagnosis of cervical cancer

Abdullah Emre Guner1, Soner Sabirli2, Seniz Kavak3, Kemal Kural3, Ates Karateke4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Kanserlerin erken teşhisinin ve zamanında müdahalenin mortalite ve morbidite üzerine olumlu etkisi kabul gören bir gerçektir. Tarama programları ise kanserleri henüz prekanseröz evrelerde iken tespit edebilme imkanı sunabilmektedir. Uterus serviksi yaygın uygulanabilir ve kabul görmüş tarama yöntemlerine sahiptir ve Türkiye’de toplum tabanlı tarama programları yürütülen üç kanser türünden birisidir. Bu makalede İstanbul ilinde serviks kanseri taramalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da 2015-2020 yılları arasında yapılan serviks kanseri taramalarına yönelik çalışma metodolojisi tanıtılmıştır. 723.068 kadının yeni bir metodoloji olarak Human Papilloma Virüsü ( HPV ) yöntemi ile taranmasına ilişkin ilk tur taramalarda elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Bulgular: İlk tur taramalarda İstanbul için %6,5’luk bir pozitiflik oranı saptanmıştır. Pozitiflik oranının genç yaştaki kadınlarda daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Dikkat çekici bir başka sonuç da pozitif olduğu saptanan kadınların çoğunluğunun birden fazla HPV alt türü ile enfekte olduğunun görülmesidir. Tarama programının ilk turunda en yaygın saptanan alt türler sırası ile HPV51, HPV31, HPV52 ve HPV66 iken yüksek riskli alt türlerden en az biri ile enfekte olma oranı %29,95 olarak saptanmıştır. Sonuç: HPV-16, enfekte edilecek en yüksek alt tip olmasına ve herhangi bir yüksek riskli suşla toplam enfeksiyon yüzdesi, toplam pozitifliğin yaklaşık üçte birine yakın olmasına rağmen, sitolojik sonuçlar sadece % 8,1 anlamlı sonuçlar ortaya koydu. (NCI-2022-6-30/R1)

Anahtar Kelimeler: İnsan Papilloma Virüsü, Serviks Kanseri, Kanser Taramaları.

Abdullah Emre Guner, Soner Sabirli, Seniz Kavak, Kemal Kural, Ates Karateke. HPV prevention in women aged 30–65 in Istanbul: Effect of early diagnosis of cervical cancer. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 304-310

Corresponding Author: Abdullah Emre Guner
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale