ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Thyroid functions in patients with hypochondriasis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 436-438 | DOI: 10.14744/nci.2022.67365

Thyroid functions in patients with hypochondriasis

Mustafa Nuray Namli1, Sema Baykara2, Murad Atmaca2
1Department of Psychiatry, University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
2Department of Psychiatry, Firat University Faculty of Medicine, Elazig, Turkiye

OBJECTIVE: No studies of thyroid-related hormone levels have been conducted in patients with hypochondriasis to date. The aim of this study is to examine thyroid-related hormones in patients with hypochondriasis.
METHODS: Sixty patients with hypochondriasis and 138 healthy controls were included in this study. Patients with hypochondriasis who applied to the psychiatry outpatient clinic and met the study criteria and healthy controls were determined by chart analysis.
RESULTS: According to the results of the comparisons, TSH, fT3, and fT4 levels did not show a statistically significant difference between hypochondriasis patients and healthy controls.
CONCLUSION: Thyroid hormone levels are not associated with hypochondriasis.

Keywords: FT3, FT4; hypochondriasis; TSH.

Thyroid functions in patients with hypochondriasis

Mustafa Nuray Namli1, Sema Baykara2, Murad Atmaca2
1SBÜ Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ

Amaç
Bugüne kadar hipokondriyazisi olan hastalarda tiroidle ilişkili hormon düzeylerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı hipokondriyazisli hastalarda tiroid ile ilişkili hormonları incelemektir.
Materyal ve Metod
Bu çalışmaya hipokondriyazisi olan 60 hasta ve yüz otuz sekiz sağlıklı kontrol dahil edildi. Psikiyatri polikliniğine başvuran ve çalışma kriterlerini karşılayan hipokondriazisli hastalar ve sağlıklı kontroller çizelge analizi ile belirlendi.
Bulgular
Karşılaştırma sonuçlarına göre hipokondriyazis hastaları ile sağlıklı kontroller arasında TSH, fT3 ve fT4 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi.
Sonuç
Hipokondriyazis ile tiroidhormon düzeyleri ilişkili değildir. (NCI-2022-7-19)

Anahtar Kelimeler: Hipokondriyazis, fT3, fT4, TSH

Mustafa Nuray Namli, Sema Baykara, Murad Atmaca. Thyroid functions in patients with hypochondriasis. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 436-438

Corresponding Author: Mustafa Nuray Namli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale