ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Processed meat products and snacks consumption in ADHD: A case–control study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 266-274 | DOI: 10.14744/nci.2021.64497

Processed meat products and snacks consumption in ADHD: A case–control study

Sumeyye Akin1, Fatih Gultekin1, Ozalp Ekinci2, Arzu Kanik3, Busra Ustundag2, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati2, Cemre Yasoz2
1Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Turkey, Istanbul, Turkiye
2University of Health Sciences Turkey, Istanbul Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, University of Health Sciences Turkey, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) has been linked to “unhealthy” food consumption, but the studies in this area are insufficient. The aim of this study is to investigate the relationship between ADHD/related symptoms and processed meat products and snack consumption.
METHODS: This study was conducted on 390 children aged between 6 and 17 with 169 ADHD (38 Girls, 131 Boys) and 221 healthy controls (93 Girls, 128 Boys). Food consumption was evaluated by a modified food frequency questionnaire, including 18 food containing processed meat products and snacks. ADHD symptoms were evaluated by the teacher and parent Turgay DSM-IV-Based Child and Adolescent Disruptive Behavioral Disorders Screening and Rating Scale (T-DSM-IV-Scale) and Conners’ Rating Scale (CPRS, CTRS).
RESULTS: Children with ADHD consumed more processed meat products, milk-based desserts, and chocolate-sweets than controls (p<0.05). A positive correlation was observed between the ADHD symptom scores and the consumption amount of all snacks, the amount of chocolate-sweets consumption, the frequency of consumption of sujuk, chocolate, jelly beans, sweets, cakes, and chocolate spread (p<0.05).
CONCLUSION: Children with ADHD consume more foods rich in saturated fat and sugar than their healthy peers. Processed food consumption of children with ADHD may be associated with ADHD symptoms.

Keywords: Attention-deficit hyperactivity disorder, children; chocolate; processed meat products; snack; sweets.

DEHB’li çocuklarda işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalık tüketimi: Vaka kontrol çalışması

Sumeyye Akin1, Fatih Gultekin1, Ozalp Ekinci2, Arzu Kanik3, Busra Ustundag2, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati2, Cemre Yasoz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul,
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Erenköy Psikiyatri ve Nörolojik Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) “sağlıksız” yiyecek tüketimleri ile ilişkilendirilse de bu konudaki çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmanın amacı DEHB ve semptomları ile işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalık tüketimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Çalışma, yaşları 6-17 arasında bulunan 169’u DEHB (38 kız, 131 erkek) 221’i sağlıklı kontrol (93 kız, 128 erkek) olmak üzere 390 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Besin tüketimleri, işlenmiş et ürünleri ve atıştırmalıkların yer aldığı 18 besini içeren düzenlenmiş besin tüketim sıklığı ölçeği ile değerlendirilmiştir. DEHB semptomlarının değerlendirilmesinde öğretmenlerden ve ebeveynlerden alınan Turgay Yıkıcı Davranım Bozuklukları İçin DSM-IV'e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (T-DSM-IV-Scale) ve Conners’ Derecelendirme Ölçeği (CTRS, CPRS) kullanılmıştır.
Bulgular: DEHB’li çocukların kontrole kıyasla daha fazla işlenmiş et ürünü, süt bazlı atıştırmalık ve çikolata-şekerleme tükettiği görülmüştür (p<0,05). DEHB semptom puanları ile tüm atıştırmalıkların tüketim miktarı, çikolata-şekerleme tüketim miktarı; sucuk, çikolata, şekerleme, jelibon, kek ve sürme çikolata tüketim sıklığı arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir (p <0,05).
Sonuç: DEHB’li çocuklar, sağlıklı yaşıtlarına kıyasla doymuş yağ ve şekerden zengin besinleri daha fazla tüketmektedir. Ayrıca DEHB’li çocukların işlenmiş besin tüketimleri semptomları ile ilişkili olabilir. (NCI-2020-0390.R1)

Anahtar Kelimeler: dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklar, çikolata, şekerleme, işlenmiş et ürünleri

Sumeyye Akin, Fatih Gultekin, Ozalp Ekinci, Arzu Kanik, Busra Ustundag, Mohammad B. Abdulrazzaq Al- Bayati, Cemre Yasoz. Processed meat products and snacks consumption in ADHD: A case–control study. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 266-274

Corresponding Author: Sumeyye Akin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale