ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Chylothorax due to tuberculosis lymphadenitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 225-228 | DOI: 10.14744/nci.2015.52714

Chylothorax due to tuberculosis lymphadenitis

Orkide Kutlu1, Soner Demirbaş2, Abdullah Sakin3
1Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Chest Medicine, Konya, Turkey
3Okmeydanı Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Istanbul

Chylothorax is a rare clinical condition characterized by high triglyceride and low cholesterol levels in milky pleural aspirate. Generally, it occurs through leakage of chyle as result of trauma or malignancy. Chylothorax due to tuberculous lymphadenitis is very rare clinical condition that has only been documented in a few cases. Although precise pathogenesis is not known, enlarged mediastinal and hilar lymph nodes are thought to be associated with opening of collateral anastomosis between thoracic duct and the azygos and intercostal veins by creating pressure on thoracic duct and cisterna chyli. Presently described is case of chylothorax thought to be due to compression from mediastinal tuberculous lymphadenitis, and which had complete remission after antituberculosis treatment.

Keywords: Chylothorax, lymphadenitis, tuberculosis.

Mediastinal tüberküloz lenfadenite bağlı şilotoraks: Olgu Sunumu

Orkide Kutlu1, Soner Demirbaş2, Abdullah Sakin3
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkolojı Kliniği, İstanbul

Şilotoraks süt rengi plevral aspiratta yüksek trigliserid ve düşük kolesterol düzeyleri ile karakterli nadir rastlanan bir klinik durumdur. Genellikle travma ya da maligniteler durumunda torasik kanalın etkilenmesi ile plevral boşluğa şili sızması sonucu oluşur. Tüberküloz lenfadenite bağlı şilotoraks literatürde çok az sayıda vaka şeklinde bildirimi yapılmış çok nadir bir durumdur. Patogenez kesin olarak bilinmemekle birlikte, büyümüş mediastinal ve hiler lenf nodlarının sisterna şili ve torasik kanala bası oluşturması ile torasik kanal sistemi ve azygos, interkostal venler arası kolleteral anastamozların açılması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Burada mediastinal tüberküloz lenfadenit basısına bağlı olduğunu düşündüğümüz şilotorakslı bir hastanın antitüberküloz tedavi sonrası plevral effüzyonunun tamamen gerilediğini bildirmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, tüberküloz, lenfadenit.

Orkide Kutlu, Soner Demirbaş, Abdullah Sakin. Chylothorax due to tuberculosis lymphadenitis. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 225-228

Corresponding Author: Orkide Kutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale