ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Serum apelin levels and cardiovascular diseases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 290-294 | DOI: 10.14744/nci.2021.33427

Serum apelin levels and cardiovascular diseases

Lutfu Askin1, Husna Sengul Askin2, Okan Tanrıverdi1, Ali Gokhan Ozyildiz3, Hakan Duman3
1Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkiye
2Department of Infectious disease, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkiye
3Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkiye

Apelin is a G protein-linked receptor endogenous ligand, synthesized as a 77-amino acid pre-propeptide. Increased expression of apelin is present in many cardiovascular (CV) tissues, including cardiomyocytes. It is a peripheral vasodilator and one of the most potent stimulants of ventricular contraction. Apelin may be a valuable therapeutic for both blood pressure regulation and myocardial performance. More information is needed for the CV pathophysiology of apelin. We will discuss the importance of apelin level in CV diseases in this review.

Keywords: Apelin, cardiomyocytes; inotropy; myocardial performance.

Serum Apelin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Lutfu Askin1, Husna Sengul Askin2, Okan Tanrıverdi1, Ali Gokhan Ozyildiz3, Hakan Duman3
1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize

Apelin, 77 amino asitli bir prepropeptit olarak sentezlenen, G proteinine bağlı bir reseptör endojen ligandıdır. Artan apelin ekspresyonu, kardiyomiyositler dahil birçok kardiyovasküler dokuda mevcuttur. Periferik vazodilatatördür ve ventriküler kasılmanın en güçlü uyarıcılarından biridir. Apelin, hem kan basıncının düzenlenmesi hem de miyokardiyal performans için değerli bir terapötik olabilir. Apelinin kardiyovasküler patofizyolojisi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu derlemede apelin düzeyinin kardiyovasküler hastalıklardaki önemini tartışacağız. (NCI-2021-1-52)

Anahtar Kelimeler: apelin, kardiyomiyositler, inotropi, miyokardiyal performans

Lutfu Askin, Husna Sengul Askin, Okan Tanrıverdi, Ali Gokhan Ozyildiz, Hakan Duman. Serum apelin levels and cardiovascular diseases. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 290-294

Corresponding Author: Lutfu Askin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale