ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 237-239 | DOI: 10.14744/nci.2016.21043

A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis

Mehmet Fatih Ekici1, Zülfü Bayhan2, Sezgin Zeren2, Bercis İmge Uçar2, Mehmet Korkmaz3, Ayşe Nur Değer4
1Department Of General Surgery, Evliya Çelebi Training And Research Hospital, Kutahya, Turkey
2Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Dumlupinar University, Kutahya, Turkey
3Department Of Radiology, Faculty Of Medicine, Dumlupinar University, Kutahya, Turkey
4Department Of Patholog, Faculty Of Medicine, Dumlupinar University, Kutahya, Turkey

Stump appendicitis is an acute inflammation of remnant appendix, a rare complication of incomplete appendectomy. It may present as acute abdomen with history of appendectomy, which may cause delay in diagnosis. Therefore, incomplete appendectomy should be considered as a differential diagnosis of acute abdomen in patients with medical history of appendectomy. The present case is one of stump appendicitis 6 months after appendectomy. Stump appendectomy was performed and the patient was discharged 7 days after the operation without any complication.

Keywords: Acute abdomen, delayed surgery, stump appendicitis.

Cerrahlar için ciddi muamma: Güdük apandisit

Mehmet Fatih Ekici1, Zülfü Bayhan2, Sezgin Zeren2, Bercis İmge Uçar2, Mehmet Korkmaz3, Ayşe Nur Değer4
1Genel Cerrahi Kliniği, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kütahya, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye

İnkomplet yapılmış apandektominin nadir komplikasyonu olan güdük apandisit remnant apandiks dokusunun akut inflamasyonudur. Akut batın tablosu ile ortaya çıkabilir, apandektomi hikayesi tanıda gecikmeye sebep olabiilir. İnkomplete apandektomi, apandektomi hikayesi olan hastalarda ayırıcı tanıda yer almalıdır. Bu makalede apandektomiden 6 ay sonra gelişen güdük apandisit olgusunu sunduk. Apandektomi uygulanan hasta postoperatif 7. günde komplikasyonsuz taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Güdük apandisit, akut batın, gecikmiş cerrahi.

Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Bercis İmge Uçar, Mehmet Korkmaz, Ayşe Nur Değer. A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 237-239

Corresponding Author: Mehmet Fatih Ekici, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale