ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Coronavirus disease 2019 vaccine: An overview of the progression and current use [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 529-536 | DOI: 10.14744/nci.2021.99075

Coronavirus disease 2019 vaccine: An overview of the progression and current use

Safiye Gocer1, Can Turk1, Sukru Volkan Ozguven1, Mehmet Doganay2
1Department of Medical Microbiology, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Infectious Diseases, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

On December 31, 2019; unidentified pneumonia cases were reported from China. It was soon announced that these cases were of viral origin and the cause was a new coronavirus (CoV). Initially, the virus was called “novel CoV ” and then defined as “severe acute respiratory syndrome CoV 2 (SARS-CoV-2)” after more detailed investigations. The disease caused by SARS-CoV-2 was named CoV disease 2019 (COVID-19) by the World Health Organization. The rapid spread of the disease in a few months has resulted in a global pandemic and it continues. However, there are no specific effective anti-viral drugs for SARS-CoV-2 infection, some antiviral drugs are using in the therapy of COVID-19 with limited success. Currently, for the prevention of the pandemic, global vaccination seems to be important. Antiviral protection of vaccines is provided by the development of antibodies that can neutralize the virus. Antibody response develops against spike protein and nucleocapsid protein but neutralizing antibodies are formed against the receptor-binding domain of the spike protein. It has also been shown that most viral proteins are recognized in T-cell responses. Vaccine discovery trials for COVID-19 have begun all over the world since the outbreak began. More than 100 vaccine studies against COVID-19 have been published in the last year. Some of them were urgently approved and used worldwide. The current study aimed to review the progression and current use of COVID-19 vaccines.

Keywords: Clinical phases, clinical trials; coronavirus disease 2019; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; vaccine.

COVID-19 aşısı: İlerleme ve güncel kullanıma genel bakış

Safiye Gocer1, Can Turk1, Sukru Volkan Ozguven1, Mehmet Doganay2
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

31 Aralık 2019 tarihinde; Çin'de etkeni belirsiz zatürre vakaları bildirildi. Kısa süre sonra bu vakaların viral kaynaklı olduğu ve sebebinin yeni bir koronavirüs olduğu açıklandı. Virüs başlangıçta "yeni koronavirüs" olarak adlandırıldı, ardından daha detaylı incelemelerden sonra "SARS-CoV-2" olarak tanımlandı. SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 adı verildi. Hastalığın birkaç ay içinde hızla yayılması halen devam eden küresel bir salgına neden oldu. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfeksiyonu için spesifik etkili anti-viral ilaç yoktur ve bazı antiviral ilaçlar COVID-19 tedavisinde sınırlı başarı ile kullanılmaktadır. Şu anda, pandeminin önlenmesi için küresel aşılama önemli görünmektedir. Aşıların antiviral koruması, virüsü nötralize edebilen antikorların geliştirilmesiyle sağlanır. Antikor yanıtı, virüsün spike protein ve nükleokapsid proteinine karşı gelişir, Çoğu viral proteinin T hücre yanıtlarında tanındığı da gösterilmiştir.
Salgın başladığından beri tüm dünyada COVID-19 için aşı keşif denemeleri başlamıştır. Geçtiğimiz yıl COVID-19'a karşı 100'den fazla aşı çalışması yayınlanmıştır. Bazıları acilen onaylanmış ve dünya çapında kullanılmaya başlanmıştır. Mevcut çalışma, COVID-19 aşılarının ilerlemesini ve mevcut kullanımını yeniden gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. (NCI-2021-5-15/R1)

Anahtar Kelimeler: SARS CoV-2, COVID-19, Aşı, Klinik Araştırmalar, Klinik Aşamalar

Safiye Gocer, Can Turk, Sukru Volkan Ozguven, Mehmet Doganay. Coronavirus disease 2019 vaccine: An overview of the progression and current use. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 529-536

Corresponding Author: Can Turk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale