ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Disseminated Lupus Vulgaris: A Case Report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 53-56 | DOI: 10.14744/nci.2014.98608

Disseminated Lupus Vulgaris: A Case Report

Burçe Can, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Vasfiye Uluçay, Filiz Topaloğlu Demir
Department Of Dermatology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Lupus vulgaris is a secondary form of cutaneous tuberculosis which persists for years without treatment. The head and neck are the most commonly affected sites. Next in frequency are the arms and legs, whereas the involvement of the trunk and the scalp is rare. Here we describe 73-year-old man with a 5- year history of slowly growing, atrophic, some eroded and ulcerated, red-brown plaques on his forehead, nose, cheeks, ear lobes, trunk and extremites. Disseminated lesions improved after anti- tuberculosis therapy.

Keywords: Lupus vulgaris, disseminated lupus vulgaris, cutaneous tuberculosis

Jeneralize Lupus Vulgaris: Olgu Sunumu

Burçe Can, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Vasfiye Uluçay, Filiz Topaloğlu Demir
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kütanöz tüberkülozun sekonder bir formu olan lupus vulgaris tedavi edilmediğinde kronik ve persistan bir seyir göstermektedir. En sık baş ve boyun bölgesinde yerleşim göstermekle birlikte daha az sıklıkla kol ve bacaklarda, nadiren de olsa gövde ve saçlı deride de yerleşim gösterebilmektedir. Burada yüz, saçlı deri, gövde ve ekstremiteler de dahil olmak üzere tüm vücutta jeneralize bir dağılım gösteren, atrofik, yer yer erode ve/veya ülsere kırmızı-mor-kahverengi renkte plaklarla seyreden, antitüberküloz tedavisi sonrasında tüm lezyonları gerileyen, 73 yaşında bir lupus vulgaris olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lupus vulgaris, jeneralize kupus vulgaris, deri tüberkülozu

Burçe Can, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Vasfiye Uluçay, Filiz Topaloğlu Demir. Disseminated Lupus Vulgaris: A Case Report. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 53-56

Corresponding Author: Filiz Topaloğlu Demir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale