ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Food additives and microbiota [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 192-200 | DOI: 10.14744/nci.2019.92499

Food additives and microbiota

Fatih Gültekin1, Manolya Eser Öner2, Hasan Basri Savaş3, Bora Doğan4
1Department of Medical Biochemistry, Saglik Bilimleri University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Food Engineering, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Engineering, Antalya, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
4Department of Medical Microbiology, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

The use of food additives in food production is inevitable in this modern world. Although only a safe amount of food additives is approved, their safety has always been questioned. To our knowledge, the effects of food additives on microbiota have not been investigated in a detailed manner in the literature so far. In this review, the effects of artificial sweeteners, sugar alcohols, emulsifiers, food colorants, flavor enhancers, thickeners, anticaking agents, and preservatives on microbiota were reviewed. Even though most of the results illustrated negative outcomes, few of them showed positive effects of food additives on the microbiota. Although it is difficult to obtain exact results due to differences in experimental animals and models, said the findings suggest that nonnutritive synthetic sweeteners may lead to glucose intolerance by affecting microbiota and a part of sugar alcohols show similar effects like probiotics.

Keywords: Anticaking agents, emulsifiers; food additives; food colorants microbiota; flavor enhancers; glucose intolerance; synthetic sweeteners; sugar alcohols; preservatives; thickeners.

Gıda Katkı Maddeleri ve Mikrobiyota

Fatih Gültekin1, Manolya Eser Öner2, Hasan Basri Savaş3, Bora Doğan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye
3Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
4Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Gıda üretiminde gıda katkı maddelerinin kullanımı modern dünyada kaçınılmazdır. Sadece güvenli miktarları onaylanmış olsa da, güvenlikleri her zaman sorgulanmıştır. Gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerindeki etkileri, bildiğimiz kadarıyla detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Bu derlemede, yapay tatlandırıcıların, şeker alkollerinin, emülgatörlerin, gıda renklendiricilerinin, lezzet arttırıcıların, koyulaştırıcıların, topaklanma önleyicilerin ve koruyucuların mikrobiyota üzerindeki etkileri gözden geçirilmiştir. Her ne kadar sonuçların çoğu olumsuz bulgulara işaret etse de, araştırmaların bir kısmı gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerindeki olumlu etkilerini göstermiştir. Deney hayvanlarında ve modellerinde farklılıklar nedeniyle kesin sonuçlar elde etmek zor olmakla birlikte, mikrobiyotayı etkileyerek, besleyici olmayan sentetik tatlandırıcıların glukoz intoleransına yol açtığı ve şeker alkollerinin bir kısmının probiyotikler gibi benzer etkiler gösterdiği söylenebilir. (NCI-2018-0148.R1)

Anahtar Kelimeler: Gıda katkı maddeleri, mikrobiyota, glukoz intoleransı, sentetik tatlandırıcılar, şeker alkolleri, emülgatörler, gıda renklendiriciler, lezzet arttırıcılar, kıvam arttırıcılar, topaklanma önleyiciler, koruyucular.

Fatih Gültekin, Manolya Eser Öner, Hasan Basri Savaş, Bora Doğan. Food additives and microbiota. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 192-200

Corresponding Author: Hasan Basri Savaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale