ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Effects of early physical therapy on motor development in children with Down syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 156-161 | DOI: 10.14744/nci.2020.90001

Effects of early physical therapy on motor development in children with Down syndrome

Feyzullah Necati Arslan1, Derya Gumus Dogan2, Sinem Kortay Canaloglu2, Senay Guven Baysal2, Raikan Buyukavci3, Mehmet Akif Buyukavci4
1Division of Developmental and Behavioral Pediatrics, Department of Pediatrics, Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
2Division of Developmental and Behavioral Pediatrics, Department of Pediatrics, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
4Department of Developmental and Behavioral Pediatrics, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: The objective of the study was to compare the motor development of children with Down syndrome (DS) who received physical therapy (PT) and did not receive PT, and to show the effect of PT programs started before the age of one on movement development.
METHODS: The study included aged between 6 and 42 months, 58 children with DS. Children with DS were divided into two groups as receiving PT and non-receiving PT. Children with DS who received PT were further divided into two groups according to the age of starting PT as before and after 1 year of age. Gross motor and fine motor development of the cases were evaluated with Bayley Scales of Infant and Toddler Development III.
RESULTS: Gross motor scaled scores (GM-SS: 3.88±3.46–1.67±1.23), fine motor scaled scores (FM-SS: 4.29±3.24–1.79±0.93), and composite scores (64.4±19.5–50.38±5.38) of PT group were statistically higher than the non-PT group (p<0.05). In addition, GM-SS (5.22±4.23–2.38±1.20), FM-SS; (5.61±3.85–2.81±1.37), and composite scores (72.33±23.85–55.56±5.7) of the cases who started PT before the age of one were statistically higher than those who started after the age of one (p<0.05).
CONCLUSION: Our results revealed that PT especially when started early childhood under had a positive effect on the development of gross and fine motor in children with DS and provided a scientific basis for referring children with DS to PT programs before the age of one. Clinicians should recommend PT for children with DS in the early period.

Keywords: Bayley III, Down syndrome; early physical therapy.

Down Sendromlu Çocuklarda Erken Fizik Tedavinin Hareket Gelişimine Etkileri

Feyzullah Necati Arslan1, Derya Gumus Dogan2, Sinem Kortay Canaloglu2, Senay Guven Baysal2, Raikan Buyukavci3, Mehmet Akif Buyukavci4
1Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri Birimi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş
2Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri Birimi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
4Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri Birimi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya

Amaç: Fizik tedavi (FT) alan ve FT almayan Down sendromlu (DS) çocukların hareket gelişimlerini karşılaştırmak ve 1 yaş öncesi başlanan FT programlarının hareket gelişimine etkisini göstermektir.
Metod: Çalışmaya, 6-42 ay arasında 58 DS' lu çocuk dahil edildi. DS' lu çocuklar; FT alanlar ve almayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. FT alan DS' lu çocuklar FT'ye başlama yaşına göre 1 yaşından önce ve sonra olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların kaba hareket ve ince hareket alanı gelişimleri Bayley Bebek ve Çocuk Gelişimi Ölçeği III ile değerlendirildi.
Sonuçlar: FT alanların, FT almayan gruba göre kaba hareket skalası skoru (GM-SS: 3.88 ±3.46-1.67 ±1.23), ince hareket skalası skoru (FM-SS: 4.29 ±3.24-1.79 ± 0.93) ve komposit puanı (64.4±19.5-50.38±5.38) istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05). Ayrıca 1 yaş öncesi FT başlananların, 1 yaş sonrası FT başlananlara göre GM-SS; (5.22±4.23-2.38±1.20), FM-SS; (5.61±3.85-2.81±1,37) ve komposit puanları (72.33 ±23.85-55.56±5.7) istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).
Tartışma: Sonuçlarımız, özellikle erken çocukluk döneminde başlanan FT'nin, DS'lu çocuklarda kaba ve ince motor gelişimini olumlu yönde etkilediğini desteklemekte olup DS'lu çocukları bir yaşından önce FT programlarına yönlendirmek için bilimsel bir dayanak sağlamaktadır. Klinisyenler; DS'lu çocuklar için FT’yi erken dönemde önermelidir. (NCI-2020-0280.R1)

Anahtar Kelimeler: Bayley III, Down syndrome; early physical therapy.

Feyzullah Necati Arslan, Derya Gumus Dogan, Sinem Kortay Canaloglu, Senay Guven Baysal, Raikan Buyukavci, Mehmet Akif Buyukavci. Effects of early physical therapy on motor development in children with Down syndrome. North Clin Istanb. 2022; 9(2): 156-161

Corresponding Author: Feyzullah Necati Arslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale