ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Subclavian vein puncture-induced massive pulmonary hemorrhage and hemoptysis during pacemaker implantation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 254-255 | DOI: 10.14744/nci.2017.86619

Subclavian vein puncture-induced massive pulmonary hemorrhage and hemoptysis during pacemaker implantation

Nizamettin Selcuk Yelgec, Altug Osken, Ceyhan Turkkan, Ahmet Taha Alper
Department of Cardiology, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

We present a rare and interesting case of subclavian vein puncture-induced focal intraparenchymal lung hemorrhage and massive hemoptysis developed during CRT-D implantation. Clinical picture advanced to pulmonary edema in seconds. A noncontrast multiple-detector computed tomography scan revealed focal alveolar hemorrhage in the lung tissue right under the pacemaker pocket, but remarkably, there was no pneumothorax. This case shows that if cough and hemoptysis suddenly develop during subclavian puncture, injury of the adjoining lung because of parenchymal puncture should be considered as a complication.

Keywords: Hemoptysis, pacemaker; pulmonary hemorrhage.

Kalıcı Pil İmplantasyonu Sırasında Subklaviyan Ven Ponksiyonuna Bağlı Oluşan Masif Pulmoner Hemoraji ve Hemoptizi

Nizamettin Selcuk Yelgec, Altug Osken, Ceyhan Turkkan, Ahmet Taha Alper
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Biz bu vakamızda, CRT-D implantasyonu esnasında subklaviyan ven ponksiyonuna bağlı olarak fokal parankim içi akciğer kanaması ve masif hemoptizi gelişen nadir görülen ve ilginç bir vakayı sunmayı amaçladık. Hastamızda klinik seyir saniyeler içinde akciğer ödemine ilerledi. Kontrastsız Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi, bu vakada kalıcı pil cebinin hemen altında akciğer dokusunda fokal alveolar hemorajiyi gösterdi, fakat ilginç olarak vakamızda pnömotoraks yoktu. Bu vaka bize öğretti ki, subklaviyan ven ponksiyonu esnasında aniden öksürük ve hemoptizi gelişirse, komşu akciğer dokusunda parankim ponksiyonuna bağlı olarak hasar gelişimi, komplikasyon olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemoptizi, kalıcı pil, pulmoner hemoraji

Nizamettin Selcuk Yelgec, Altug Osken, Ceyhan Turkkan, Ahmet Taha Alper. Subclavian vein puncture-induced massive pulmonary hemorrhage and hemoptysis during pacemaker implantation. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 254-255

Corresponding Author: Altug Osken, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale