ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Difficult management of a patient presenting with recurrent syncope caused by diffuse vasospasm [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 264-267 | DOI: 10.14744/nci.2017.82160

Difficult management of a patient presenting with recurrent syncope caused by diffuse vasospasm

Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sari, Cem Dogan, Ozge Akgun, Mehmet Celik, Taylan Akgun
Department of Cardiology, Health Sciences University, Kartal Kosuyolu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Spontaneous and simultaneous multivessel coronary artery spasm may present with multisite myocardial ischemia, atrioventricular block, acute lung edema, cardiogenic shock, or ventricular fibrillation. In a case of syncope caused by vasospasm, the underlying mechanism may be complex, such as atrioventricular block and/or ventricular arrhythmia. Dual implantable cardioverter defibrillator (ICD) placement should be considered along with optimal medical treatment. This report is a description of a 57-year-old male patient who was admitted to the hospital with chest pain followed by loss of consciousness. As the patient had bradycardia, a diffuse spasm, and life-threatening ventricular arrhythmia during ischemic episodes, a dual ICD device was implanted. ICD treatment may be a good option in cases with a diffuse spasm that is hard to control with medical treatment due to the risk of life-threatening ventricular arrhythmia.

Keywords: Complete atrioventrikuler block, syncope; vasospasm.

Rekürren Senkop Atakları ile Presente Olan Yönetimi Zor bir Vazospazm Olgusu

Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sari, Cem Dogan, Ozge Akgun, Mehmet Celik, Taylan Akgun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul

Hem koroner vazospazm hemde kronik beta bloker kullanımı senkop'a neden olabilmektedir.Biz kronik beta bloker kulanımına bağlı sinuzal bradikardi'nin neden olduğu rekürren senkop atakları olduğu düşünülen ancak altta yatan mekanizmanın koroner vazospama ikincil gelişen tam atrioventriküler blok ve ventriküler aritmilerin olduğu anlasılan bir vakayı sunmayı amacladık. Olgunun tedavisi yüksek doz non-dihidropridin grubu kalsiyum kanal blokeri, nitrat ve dual ICD implantasyonu ile başarılı olarak yönetildi. Vazospazmın neden olduğu senkop durumunda, altta yatan mekanizma atriyoventriküler blok ve / veya ventriküler aritmiler gibi karmaşık olabilir. Bu nedenle, dual ICD implantasyonu optimal tıbbi tedavi ile birlikte düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Senkop, Vazospazm, Atrioventriküler tam blok

Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sari, Cem Dogan, Ozge Akgun, Mehmet Celik, Taylan Akgun. Difficult management of a patient presenting with recurrent syncope caused by diffuse vasospasm. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 264-267

Corresponding Author: Abdulkadir Uslu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale