ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Validation and reliability study of the Turkish version of the Everyday Cognition – 12 (T- ECog) Scale [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-82084 | DOI: 10.14744/nci.2022.82084

Validation and reliability study of the Turkish version of the Everyday Cognition – 12 (T- ECog) Scale

Nilgun Cinar1, Fenise Selin Karali2, Sevki Sahin1, Miruna Florentina Ates1, Sibel Karsidag1
1Department of Neurology, Maltepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Biruni University, Faculty of Health Sciences, Department of Speech and Language Therapy, Istanbul, Türkiye

Background: Assessing the activities of daily living (ADL) is important in cognitive impairment. The everyday cognition scale includes 12 items (ECog-12). It evaluates complex ADLs and executive functions. This scale can differentiate healthy elderly people from the patients with mild cognitive impairment (MCI) as well as MCI from dementia patients. Our aim is to validate a Turkish version of ECog-12.
Methods: The study group was consisted of 40 healthy elders, 40 patients with Alzheimer’s disease (AD), and 40 patients with mild cognitive impairment (MCI). In addition to T-ECog-12, test - your memory- Turkish version (TYM-TR), geriatric dementia scale (GDS), the Blessed orientation memory concentration (BOMC), and Katz ADL tests were administered to all participants for concurrent validity.
Results: Cronbach’s alpha test showed excellent internal consistency (0.93). When T-ECog-12 was compared to the other tests, strong positive correlations were found between the GDS and BOMC; in addition strong negative correlations were found between Katz ADL and TYM-TR scale.
ECog-12 was found to be sensitive in differentiating healthy individuals from individuals with dementia (AD and MCI) (AUC=.82, Cl=.74-.89). It was found to have low sensitivity in discriminating between MCI and healthy individuals (AUC=.52, Cl=.42-.63).
Conclusion: T-ECog-12 was found to be reliable and valid for Turkish population. This scale is reliable and effective in diagnostic distinguishing healthy individuals from dementia.

Keywords: Cognition, mild cognitive impairment, dementia.

Türkçe Günlük Bilişsellik (T- ECog -12) Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilgun Cinar1, Fenise Selin Karali2, Sevki Sahin1, Miruna Florentina Ates1, Sibel Karsidag1
1Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul

Giriş: Bilişsel bozukluklarda günlük yaşam becerilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Günlük bilişsellik ölçeğinde ‘‘everyday cognition’’ (ECog) 12 madde bulunmaktadır. Bu ölçek, karmaşık günlük yaşam becerilerini ve yürütücü işlevleri değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sağlıklı yaşlıları, hafif bilişsel bozukluk (HBB) hastalarından, aynı zamanda demans hastalarını HBB hastalarından ayırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı ECog’un Türkçe validasyonunu yapmaktır.
Yöntem: Çalışma grubunda 40 sağlıklı yaşlı, 40 Alzheimer Hastası (AH) ve 40 HBB hastası yer almaktadır. Ölçeğin geçerliliğini sınamak için tüm katılımcılara GBil’in yanısıra Türkçe Bellek Testi (TYM-TR), Geriatrik Demans Ölçeği (GDS), Blessed Oryanyasyon Bellek Konsantrasyon (BOMC) ve Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri ölçekleri uygulanmıştır.
Bulgular: Cronbach’s alpha test sonuçlarıyla ölçeğin çok yüksek iç geçerliğe sahip olduğu belirlenmiştir (p=0.93). ECog diğer testler ile karşılaştırıldığında GDS ve BOMC ile yüksek pozitif korelasyon; KATZ ve TYM-TR ile yüksek negatif korelasyon göstermektedir. T-ECog sağlıklı bireyler ile demanslı (AH ve HBB) bireylerin tanısal ayırımında etkin bulunmuştur (AUC=.82, Cl=.74-.89). HBB ile sağlıklı bireyler arasında ayırım yapmada etkinliği zayıf bulunmuştur (AUC=.52, Cl=.42-.63).
Sonuç: T- ECog-12, Türkçe konuşan hastalar için geçerli güvenilir bir ölçektir. Bu ölçek, sağlıklı bireyler ile demanslı bireylerin ayırımında etkilidir. (NCI-2021-2-46/R1)

Anahtar Kelimeler: Bilişsellik, hafif bilişsel bozukluk, demans.Corresponding Author: Nilgun Cinar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale