ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Comparison of syphilis seropositivity between non-immigrant and immigrant populations in the Anatolian side of Istanbul, Turkiye: Results of five-years retrospective study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 590-594 | DOI: 10.14744/nci.2021.80688

Comparison of syphilis seropositivity between non-immigrant and immigrant populations in the Anatolian side of Istanbul, Turkiye: Results of five-years retrospective study

Riza Adaleti1, Nilgun Kansak1, Muge Aslan1, Gulcin Balkose2, Hande Toptan3, Solen Daldaban Dincer4, Sebahat Aksaray5
1Laboratory of Medical Microbiology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Laboratory of Medical Microbiology, Sitki Kocman University Training and Research Hospital, Mugla, Turkiye
3Department of Medical Microbiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkiye
4Laboratory of Medical Microbiology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
5Department of Medical Microbiology, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Our study aimed to evaluate the seropositivity for syphilis in non- immigrant and immigrant populations and compare the results regarding demographic data.
METHODS: In accordance with the reverse algorithm, syphilis tests were performed between May 2014 and December 2018 in hospitals in our service zone for syphilis screening or symptomatic disease.
RESULTS: A total of 135.328 non- immigrant and 6.641 immigrant were screened for syphilis. Seropositivity rates were 1.3% in the non- immigrant and 3.8% in immigrant groups (p=0.0001). There was a statistically significant difference in terms of seropositivity rates between the various age groups in the local group and immigrant groups (except 18 25 age group) (p<0.05). Syphilis seropositivity rates were found to be lower in indigenous population than immigrant groups according to the years tested (p=0.0001). The seropositivity rates were 2.4% and 3.2% among the males (p=0.025) and 0.6% and 4.0% among females (p=0.0001) in non-immigrantand immigrant groups, respectively. Whereas, 0.6% of pregnant women in the local group and 3.7% of pregnant women in immigrant groups were seropositive for syphilis (p=0.0001). Among the HIV positive group, syphilis seropositivity was only observed in the non-immigrant group with a rate of 23.0% (p=0.0001).
CONCLUSION: The antibodies against syphilis were found more frequently in immigrants than non-immigrant. Among the HIV positive individuals syphilis seropositivity was only observed in the non-immigrant group.

Keywords: HIV positive, immigrant; pregnant; revers algorithm; syphilis seropositivity.

İstanbul'un Anadolu Yakasında Yerli Halk ve Göçmenler Arasında Sifiliz Seropozitifliğinin Karşılaştırılması: Beş Yıllık Retrospektif Çalışmanın Sonuçları

Riza Adaleti1, Nilgun Kansak1, Muge Aslan1, Gulcin Balkose2, Hande Toptan3, Solen Daldaban Dincer4, Sebahat Aksaray5
1Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
4Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Çalışmamızda, demografik veriler ışığında, yerli halk ve göçmenler arasında saptanan sifiliz antikorlarının seropozitiflik oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Mayıs 2014, Aralık 2018 yılları arasında tarama amacıyla veya semptomatik nedenlerle bölge hastanelerimize başvuran hastalara, ters algoritmaya uygun olarak, sifiliz testleri yapılmıştır.
Sonuçlar: Toplamda 135.328 yerli ve 3.641 göçmende tarama yapılmıştır. Yerli halk'ta %1.3 ve göçmen gruplarda %3.8 oranında sifiliz seropozitifliği saptanmıştır(p: 0.0001). Çeşitli yaş gruplarında, yerli halkta sifiliz seropozitifliği oranları göçmenlere göre daha düşük oranda bulunmuş ve istatistiki anlamada fark saptanmıştır(18-25 yaş grubu hariç)(p<0.05). Test yapılan yıllara göre yerli halkta sifiliz seropozitifliği oranları, göçmen gruplara göre daha düşük oranda saptanmıştır (p: 0.0001). Yerli halk ve göçmenlerde, seropozitiflik oranları sırasıyla, erkekelerde %2.4 ve %3.2, kadınlarda %0.6 ve %4 saptanmıştır. Buna karşılık hamile yerli kadınlarda %0.6 ve göçmen hamile kadınlarda %3.7 oranında seropozitiflik saptanmıştır(p: 0.0001) HIV pozitif grupta, göçmenlerde sifiliz seropozitifliği saptanmamış, yerli halk'ta %23 oranında saptanmıştır(p: 0.0001).
Sonuç: Sifiliz antikorları göçmenlerde yerli halk'a göre daha yüksek oranda saptanmıştır. HIV pozitif olanlarda sadece yerli halk'ta sifiliz seropozitifliği saptanmıştır. (NCI-2021-2-36/R1)

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Sifiliz seropozitifliği, HIV pozitifliği, Hamile, Ters algoritma

Riza Adaleti, Nilgun Kansak, Muge Aslan, Gulcin Balkose, Hande Toptan, Solen Daldaban Dincer, Sebahat Aksaray. Comparison of syphilis seropositivity between non-immigrant and immigrant populations in the Anatolian side of Istanbul, Turkiye: Results of five-years retrospective study. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 590-594

Corresponding Author: Riza Adaleti
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale