ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Penetrating injury caused by a long iron bar: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(1): 75-78 | DOI: 10.14744/nci.2017.75508

Penetrating injury caused by a long iron bar: A case report

Seyithan Ozaydin1, Aykan Gulleroglu2, Birgul Karaaslan1, Suleyman Celebi1, Cemile Besik1, Melike Korkmaz Toker2, Serdar Sander1
1Department of Pediatric Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Foreign bodies which strike the body with their long edges can cause severe problems. From the transfer of the patient to the removal of the foreign body, and from surgery to the follow-up, it is required to work as a team in a well-organized manner. Herein, we present our experience including the transfer, initial assessment by the emergency team, examination, and treatment plan of a pediatric case who had a 12-meter long construction iron traversing from the right side of the anus to the loin, while sliding through the snow-covered street and had to wait on the snow, until the fire department arrived and cut the construction iron.

Keywords: Iron bar, perineal impalement injuries; pediatric patient.

Uzun bir inşaat demirinin batmasına bağlı yaralanma: Olgu sunumu

Seyithan Ozaydin1, Aykan Gulleroglu2, Birgul Karaaslan1, Suleyman Celebi1, Cemile Besik1, Melike Korkmaz Toker2, Serdar Sander1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul

Vücuda uzun bir bölümüyle isabet etmiş yabancı cisimler son derece ciddi sorunlar oluşturabilmektedirler. Hastanın transferinden cismin çıkarılmasına, ameliyatından takibine kadar iyi bir organizasyon ve tam bir takım içinde hareket etmek gerekmektedir. Bu yazıda, karla kaplı sokakta kayarken anüs sağ yanından girip belinden çıkan 12 metrelik inşaat demirinin itfaiyeciler tarafından kesilinceye kadar kar içinde bekleyen çocuğun, hastaneye getirilmesi, acil ekibi tarafından ilk değerlendirilmesi, tetkik edilmesi ve tedavi planı oluşturulması süreçlerinin tümünden edindiğimiz deneyimleri paylaşmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: demir çubuk, perineal batma yaralanma, çocuk

Seyithan Ozaydin, Aykan Gulleroglu, Birgul Karaaslan, Suleyman Celebi, Cemile Besik, Melike Korkmaz Toker, Serdar Sander. Penetrating injury caused by a long iron bar: A case report. North Clin Istanb. 2018; 5(1): 75-78

Corresponding Author: Seyithan Ozaydin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale