ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Perplexing Issues for Convalescent Immune Plasma Therapy in COVID-19 [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-73604 | DOI: 10.14744/nci.2021.73604

Perplexing Issues for Convalescent Immune Plasma Therapy in COVID-19

Oner Ozdemir
Division of Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Research and Training Hospital of Sakarya University, Adapazarı, Sakarya, Turkey

Convalescent immune plasma (CIP) therapy in coronavirus disease 2019 (COVID-19) is presently a trendy choice of treatment. On 24 March 2020, the United States Food and Drug Administration (FDA) approved of CIP treatment for seriously ill COVID-19 patients as an emergency investigational new drug. The precise mechanisms of action for CIP in COVID-19 have not yet been undoubtedly recognized. However, earlier research demonstrated that the main mechanism of CIP such as in other viral infections is viral neutralization. Systematic reviews and meta-analyses of the CIP transfusion in severe infectious diseases have shown that CIP has some beneficial effects and it is a harmless process to cure infectious diseases early after symptom beginning. It is suggested that SARS-CoV-2 neutralizing antibody titers in CIP should be ideally higher than 1: 320, but lower thresholds could also be useful. The suggested minimum dose for one individual is one unit (200 mL) of CIP. The second unit can be given 48 hours succeeding the end of the transfusion of the first unit of CIP. And CIP can be applied up to a maximum of 3 units (600 mL). CIP could be administered in other systemic diseases, viral infections coincidentally associated with SARS-CoV-2 infection as well as other therapeutic approaches for COVID-19. There are generally no serious adverse events described from CIP transfusion in these recipients. CIP may have a significant role as one of the therapeutic modalities for various viral infections when enough vaccines or other specific therapeutic agents are not on hand.

Keywords: Convalescent immune plasma, COVID-19, SARS-CoV-2, neutralizing antibody titer.

COVID-19’da Konvelans İmmün Plazma Tedavisi İçin Çelişkili Meseleler

Oner Ozdemir
Allerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Sakarya

Konvelans immün plazma (KİP) tedavisi COVID-19 hastalığında günümüzde popüler bir tercihtir. 24 Mart 2020’de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) şiddetli hastalığı olan COVID-19 vakalarında KİP tedavisini acil deneysel yeni bir ilaç olarak onaylamıştır. KİP tedavisinin etki mekanizması kesin olarak açıklanamamıştır. Bununla beraber, diğer viral enfeksiyonlardaki önceki araştırmalar ana mekanizmasının viral nötralizasyon olduğunu göstermiştir. Ağır enfeksiyon hastalıklarındaki KİP transfüzyonuyla ilgili yapılan sistematik derleme ve metaanalizler KİP’in bazı yararları olduğunu göstermiştir, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde semptomların başlamasından sonra erken kullanılanıldığında zararsız bir işlemdir. KİP tedavisinde SARS-CoV-2 nötralizan antikor titresinin tercihen 1: 320 üstünde olması düşünülür fakat daha düşük seviyeler de faydalıdır. Bir kişi için önerilen KİP minimum dozu bir ünitedir (200 ml). KİP maksimum dozu altı ünitedir (600 ml). KİP, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile beraberindeki diğer viral enfeksiyon, sistemik hastalıklar ve COVID-19 için diğer terapötik yaklaşımlarla beraber uygulanabilir. Genel olarak, KİP transfüzyonu alanlarda ciddi yan etki bildirilmemiştir. Yeterli aşı ve diğer spesifik tedavi ajanlarının bulunmadığı durumlarda, değişik viral enfeksiyonların tedavi seçeneklerinden biri olarak önemli role sahiptir. (NCI-2021-3-2)

Anahtar Kelimeler: Konvalesan immün plasma, COVID-19, SARS-CoV-2, nötralizan antikor titresi.Corresponding Author: Oner Ozdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale