ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between coronary artery disease and depression and anxiety scores [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 523-526 | DOI: 10.14744/nci.2020.72602

The relationship between coronary artery disease and depression and anxiety scores

Lutfu Askin, Kader Eliz Uzel, Okan Tanrıverdi, Veysi Kavalcı, Özkan Yavçin, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Coronary artery disease (CAD) is one of the severe diseases that may cause significant moral and financial burden on society today. There are many studies in the literature on whether psychiatric disorders may cause CAD or an increase in prevalence after CAD. Although many studies have emphasized the importance of early diagnosis and treatment of depression in CAD patients, clinicians do not attach much attention to depression in daily practice. Several scales have been developed that are comfortable to use to describe anxiety and depression in CAD patients. High depression and anxiety scores predicted by psychological symptom scales following CAD treatment are closely related to treatment success and prognosis of the CAD. We believe that patients with CAD should be followed carefully for the diagnosis of depression and anxiety disorders; since the treatment of them may improve the prognosis of CAD.

Keywords: Coronary artery disease, depression and anxiety scores; psychiatric disorders.

Koroner Arter Hastalığı ile Depresyon ve Anksiyete Skorları Arasındaki İlişki

Lutfu Askin, Kader Eliz Uzel, Okan Tanrıverdi, Veysi Kavalcı, Özkan Yavçin, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Koroner arter hastalığı (KAH), günümüzde topluma ciddi manevi ve finansal yük getiren ciddi hastalıklardan biridir. Literatürde psikiyatrik bozuklukların koroner arter hastalığına yol açıp açmadığı veya KAH sonrası prevalansın arttığı konusunda birçok çalışma vardır. Birçok çalışmada KAH hastalarında erken tanı ve depresyon tedavisinin önemini vurgulamış olmasına rağmen, klinisyenler günlük pratikte depresyona fazla dikkat etmemektedir. KAH hastalarında anksiyete ve depresyonu tanımlamak için kullanımı rahat olan birkaç ölçek geliştirilmiştir. KAH tedavisini takiben psikolojik belirti ölçekleri tarafından öngörülen yüksek depresyon ve anksiyete skorları, tedavi başarısı ve KAH hastalığının prognozu ile yakından ilişkilidir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları tanısında KAH'li hastaların dikkatle izlenmesi gerektiğine inanıyoruz; çünkü bunların tedavisi KAH prognozunu iyileştirebilir. (NCI-2019-0227.R2)

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, depresyon ve anksiyete skorları, psikiyatrik bozukluklar

Lutfu Askin, Kader Eliz Uzel, Okan Tanrıverdi, Veysi Kavalcı, Özkan Yavçin, Serdar Turkmen. The relationship between coronary artery disease and depression and anxiety scores. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 523-526

Corresponding Author: Lutfu Askin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale