ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The first kidney transplantation after recipient and living donor recovered from COVID-19 [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 187-189 | DOI: 10.14744/nci.2021.70457

The first kidney transplantation after recipient and living donor recovered from COVID-19

Eyup Veli Kucuk1, Dede Sit2, Hasan Kayabasi2, Ahmet Tahra3, Resul Sobay1, Seyma Nur Gunes Yilmaz4, Cagla Karaoglu4, Ezgi Ersoy Yesil2
1Department of Urology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Nephrology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

SARS-CoV-2 is still a major threat to the world. In this pandemic, transplantation activities have largely been affected worldwide. We are still facing with this pandemic; however, after regulations, we have started our transplantation activities. We report the first kidney transplantation whose recipient and living donor recovered from COVID-19. A 31-year-old male with renal failure was admitted for transplantation with an ABO-compatible relative. The recipient and the donor were tested for COVID-19 before transplantation, and they were both positive with a polymerase chain reaction. The recipient had minor symptoms and received therapy; the living donor also received therapy. Thirty days after recovery, surgery was performed successfully. The recipient was discharged with mycophenolate mofetil (MMF), tacrolimus, and steroid 15 days after surgery. In the follow-up, they were both negative for COVID-19 45 days after surgery. Although there is missing literature regarding safety concerns and short-term follow-up, living-donor transplantation may be considered for patients, who recovered from COVID-19, after careful selection with paying attention to precautions.

Keywords: Coronavirus, COVID-19; kidney transplant; SARS-CoV-2.

Alıcı ve Canlı Donörün COVID-19'dan İyileşmesini Takiben İlk Böbrek Nakli

Eyup Veli Kucuk1, Dede Sit2, Hasan Kayabasi2, Ahmet Tahra3, Resul Sobay1, Seyma Nur Gunes Yilmaz4, Cagla Karaoglu4, Ezgi Ersoy Yesil2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

SARS-CoV-2, dünya için hala büyük bir tehdittir. Bu pandemide, nakil faaliyetleri dünya çapında büyük ölçüde etkilenmiştir. Pandemi ile halen savaşmakta olmamıza rağmen yapılan düzenlemelerden sonra transplantasyon aktivitesine başlanmıştır. Bu çalışmada alıcı ve canlı donörün COVID-19 tedavisi takiben ilk nakli paylaşmaktayız. Otuz bir yaşında erkek hasta Böbrek yetmezliği nedeni ile ABO uyumlu akrabasından nakil amaçlı interne edildi. Alıcı ve vericinin nakil öncesi COVID-19 testi polimeraz zincir reaksiyon ile pozitif olarak geldi. Alıcının hafif semptomları olup tedavi aldı, aynı şekilde verici de tedavi edildi. Tedavi sonrası 30. Günde nakil işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Alıcı mikofenolat mofetil, tacrolimus ve steroid tedavi ile cerrahi sonrası 15. Günde taburcu edildi. Kırk beş günlük takipte alıcı ve verici halen negatif olarak gözlendi. Güvenlik endişeleri ve kısa süreli takip ve literatür eksikliği olmasına rağmen, COVID-19'dan kurtulan hastalar için önlemlere dikkat edilerek dikkatli bir seçim yapıldıktan sonra canlı donör nakli düşünülebilir. (NCI-2021-1-33)

Anahtar Kelimeler: Koronavirus, COVID-19, Böbrek nakli, SARS-CoV-2

Eyup Veli Kucuk, Dede Sit, Hasan Kayabasi, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Seyma Nur Gunes Yilmaz, Cagla Karaoglu, Ezgi Ersoy Yesil. The first kidney transplantation after recipient and living donor recovered from COVID-19. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 187-189

Corresponding Author: Eyup Veli Kucuk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale