ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Laparoscopic cholecystectomy in an adult with agenesis of right hemidiaphragm and limb reduction defects: First report in literature [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 146-149 | DOI: 10.14744/nci.2015.68926

Laparoscopic cholecystectomy in an adult with agenesis of right hemidiaphragm and limb reduction defects: First report in literature

Julide Sağıroğlu1, Ercüment Tombalak1, Sarenur Başaran Yılmaz2, Fikret Balyemez3, Tunç Eren1, Orhan Alimoğlu1
1Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Department Of General Surgery, İstanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Department Of Medical Genetics, İstanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Department Of Radiology, İstanbul, Turkey

The importance of the complete absence of a hemidiaphragm or unilateral diaphragmatic agenesis in adulthood in relation to performing laparoscopic procedures has not been well documented. This article reports for the first time in literature a case of successful laparoscopic cholecystectomy in an adult with previously undiagnosed unilateral diaphragmatic agenesis. A 36-year-old female complaining of stubborn right upper abdominal pain radiating to her upper back was diagnosed as having cholelithiasis and was scheduled for laparoscopic cholecystectomy. There were also bilateral upper extremity malformations to a certain level. Routine diagnostic tests demonstrated that her entire liver and some bowel loops were in the right hemithorax, suggesting right-sided diaphragmatic hernia. Laparoscopic procedure was performed with the insertion of four trocars. Exploration of abdomen revealed total absence of the right hemidiaphragm. Cholecystectomy was completed laparoscopically in about 45 minutes without need for additional trocars. Patient had an uneventful recovery and was discharged on the second postoperative day without any complaint. Laparoscopic cholecystectomy in adults with diaphragmatic agenesis and intrathoracic abdominal viscera can be performed successfully. Nevertheless, any bile duct aberrations must be documented prior to surgery, and the surgeon should be able to convert to open procedure if necessary.

Keywords: Agenesis, cholecystectomy, diaphragm, laparoscopic; unilateral.

Sağ diyafram agenezisi ve ekstremite anomalisi olan yetişkinde laparoskopik kolesistektomi: Literatürde bir ilk

Julide Sağıroğlu1, Ercüment Tombalak1, Sarenur Başaran Yılmaz2, Fikret Balyemez3, Tunç Eren1, Orhan Alimoğlu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kolelithiasis tanısıyla elektif laparoskopik kolesistektomi yaptığımız hastada intraoperatif olarak görülen sağ diafragma agenezisinin dokümante edilerek literatür eşliğinde tartışılması.
Sağ üst karın bölgesinde son birkaç aydır ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvuran normal mental kapasitede, iki normal çocuk annesi olan 36 yaşında kadın hastada yapılan radyolojik değerlendirmeler sonucunda kolelithiasis mevcudiyeti, safra kesesi ve ekstrahepatik safra yollarının karaciğer anteriorunda yerleşmiş olduğu ve bununla beraber sağ diafragma parezisinin de eşlik ettiği düşünüldü. Çocukluğundan beri sık sık solunum rahatsızlığı çektiğini ve hep yüksek yastıkta yattığını bildiren, sağ kol ve ön kolun normalden kısa ve sağ elin hipoplazik ve malforme olduğu hastanın kliniğimiz genel cerrahi konseyinde değerlendirilmesi sonrasında elektif kolesistektomiye alınmasına karar verildi. Laparoskopik girişimde karaciğer ve sağ akciğer arasında diafragmanın olmadığı farkedildi. Safra kesesi ve ekstrahepatik safra yollarının karaciğerin antero-superioruna deplase olduğu, kolonun kısmen toraksta olduğu görüldü. Sağ akciğerin hipoplazik olduğu, sol tarafta diafragmanın normal olduğu görülerek video kaydı yapıldı. Kolesistektomi sorunsuz tamamlandı. Operasyon normal şartlarda sonlandırıldı. Hastanın rutin takiplerinde sorunsuz olduğu gözlendi.
Tek taraflı diafragma agenezisi yetişkinlerde çok nadir görülen bir durum olup bu olgularda başarılı laparoskopik kolesistektomi literatürde henüz belgelenmemiştir. Diafragma agenezisi durumunda karaciğer ve ekstrahepatik safra yolları da toraksa doğru yer değiştireceğinden laparoskopik kolesistektomi işlemi sırasında maksimum tedbir alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, laparoskopik, diyafram, agenezi, unilateral

Julide Sağıroğlu, Ercüment Tombalak, Sarenur Başaran Yılmaz, Fikret Balyemez, Tunç Eren, Orhan Alimoğlu. Laparoscopic cholecystectomy in an adult with agenesis of right hemidiaphragm and limb reduction defects: First report in literature. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 146-149

Corresponding Author: Julide Sağıroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale