ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Catheter-based management of a catheterization related stroke [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 519-522 | DOI: 10.14744/nci.2019.60476

Catheter-based management of a catheterization related stroke

Şeref Kul, Mustafa Adem Tatlısu, Yusuf Yilmaz, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan
Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Ischemic stroke is a rare and serious complication of coronary angiography and percutaneous coronary intervention, which has high morbidity and mortality. To our knowledge, there is no large-scale randomized controlled trial for the management of catheter-related ischemic stroke. In this case study, we presented a 46-year-old male with peri-procedural ischemic stroke during the coronary angiography (CAG). The CAG was terminated after the stroke and the left carotid artery was selectively cannulated, and digital subtraction angiography (DSA) revealed total occlusion (Modified Thrombolysis in Cerebral Infarction, mTICI, 0) of the M1 part of the left middle cerebral artery (MCA). A stent-assisted thrombectomy was performed and the DSA revealed restoration of flow to the left MCA with mTICI 3 flow in the distal branches. The next day, the neurological exam showed no sensory, motor deficits. The patient was discharged four days later. In the setting of catheter-related stroke, mechanical thrombectomy seems to be the least time-consuming and effective approach.

Keywords: Cardiac catheterization, ischemic stroke; stent-assisted thrombectomy

Kateter ilişkili inmenin kateter aracılı tedavisi

Şeref Kul, Mustafa Adem Tatlısu, Yusuf Yilmaz, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan
Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

İskemik inme, koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişimlerin yüksek morbidite ve mortaliteye sahip nadir ve ciddi bir komplikasyonudur. Kateter ilişkili iskemik inmenin tedavisine yönelik büyük ölçekli bir çalışma bulunmamaktadır. Koroner anjiyografi sırasında gelişen iskemik inmesi olan 46 yaşında, erkek hastayı sunmaktayız. KAG işlemi inme sonrası sonlandırıldı ve sol carotis arteri selektif olarak kanüle edildi ve dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) sol orta serebral arterin (OSA) M1 segmentinin total oklüde (Modified Thrombolysis In Cerebral Infarction, mTICI, 0) olduğunu gösterdi. Stent-aracılı trombektomi uygulandı ve DSA sol OSA'nın distal dallarında mTICI 3 akımın sağlandığını gösterdi. Bir sonraki gün, nörolojik muayenede sensörel ve motor hasar izlenmedi. Kateter ilişkili inmelerde, mekanik trombektomi az zaman kaybettiren ve efektif bir yaklaşım oarak görünmektedir. (NCI-2018-0214.R1)

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kateterizasyon, iskemik inme, stent aracılı trombektomi

Şeref Kul, Mustafa Adem Tatlısu, Yusuf Yilmaz, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan. Catheter-based management of a catheterization related stroke. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 519-522

Corresponding Author: Mustafa Adem Tatlısu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale