ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 275-278 | DOI: 10.14744/nci.2017.60437

Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity

Metin Yalaza1, Mehmet Tolga Kafadar2, Ahmet Turkan3
1Department of General Surgery, Division of Surgical Oncology, Numune Training and Research Hospital Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital Sanlıurfa, Turkey
3Department of General Surgery, Dr Munif Islamoglu State Hospital, Kastamonu, Turkey

Despite a sharp worldwide decline in the incidence and mortality due to gastric cancer during the second half of the 20th century, gastric cancer remains the world’s second leading cause of cancer-related deaths. Variants of gastric cancer account for approximately 5% of all stomach carcinomas. Herein, we report on a rare case of combined germ cell tumor and adenocarcinoma that arose in the stomach of a 68-year-old woman with a high level of alpha-fetoprotein in the serum. Clinical and pathological findings are presented.

Keywords: Adenocarcinoma, gastric cancer, germ cell tumors, yolk sac.

Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo

Metin Yalaza1, Mehmet Tolga Kafadar2, Ahmet Turkan3
1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Cerrahi Onkoloji), Ankara
2Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
3Dr Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğii Kastamonu

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında insidans ve mortalite oranındaki keskin düşüşe rağmen, mide kanseri halen dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin en sık ikinci nedenidir. Gastrik kanser varyantları bütün mide karsinomlarının yaklaşık %5´ ni oluşturur. Bu yazıda serum alfa-fetoprotein düzeyi yüksek, midesinde germ hücreli tümör ve adenokarsinom birlikteliği tespit edilen 68 yaşında nadir bir olgu, klinik ve patolojik bulguları ile birlikte sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Mide neoplazmı, yolk sac, adenokarsinom, germ hücreli tümörler

Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Turkan. Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 275-278

Corresponding Author: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye
LookUs & Online Makale