ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Treatment of chylothorax developing after congenital heart disease surgery: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 227-230 | DOI: 10.14744/nci.2015.58569

Treatment of chylothorax developing after congenital heart disease surgery: A case report

Ozgul Bulut, Doruk Gul, Sibel Sevuk, Ilke Mungan, Derya Buyukkayhan
Istanbul Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Neonatology,

Chylothorax is defined as the accumulation of lymphatic fluid or chyle in the pleural space. Chylothorax treatment is composed of conservative; pleural drainage, termination of enteral feeding, total parenteral nutrition and supplementation with medium- chain triglycerides and surgical therapies; ductus thoracicus ligation, pleuroperitoneal shunts or pleuredesis. Nowadays, for cases among which conservative therapies fail, treatment with octreotide has been reported to be beneficial with promising results. A neonate with chylothorax developing after surgery for congenital heart disease was treated successfully with octreotide.

Keywords: congenital heart disease, surgery, chylothorax, octreotide

Konjenital kalp hastalığı cerrahisi sonrası gelişen şilotoraks tedavisi: Olgu sunumu

Ozgul Bulut, Doruk Gul, Sibel Sevuk, Ilke Mungan, Derya Buyukkayhan
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Şilotoraks, plevral boşlukta lenfatik sıvının veya şilöz karakterde mayinin birikmesidir. Şilotoraks tedavisinde plevral drenaj, enteral beslenmenin kesilmesi, total parenteral nutrisyon, orta zincirli trigliserid ile beslenme gibi konservatif yaklaşımlar ve duktus torasikus ligasyonu, pleuro-peritoneal şant veya plörodesis gibi cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde konservatif yaklaşımlarla sonuç alınamayan olgularda, oktreotid tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Konjenital kalp hastalığı nedeni ile cerrahi işlem sonrası şilotoraks gelişen ve intravenöz oktreotid verilerek başarı ile tedavi edilen bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, cerrahi işlem, şilotoraks, oktreotid

Ozgul Bulut, Doruk Gul, Sibel Sevuk, Ilke Mungan, Derya Buyukkayhan. Treatment of chylothorax developing after congenital heart disease surgery: A case report. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 227-230

Corresponding Author: Ozgul Bulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale