ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Acanthosis Nigricans or Terra Firma-Forme dermatosis? Three adolescent cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-56563 | DOI: 10.14744/nci.2022.56563

Acanthosis Nigricans or Terra Firma-Forme dermatosis? Three adolescent cases

Dua Cebeci1, Filiz Cebeci Kahraman2
1Department of Dermatology, Famagusta State Hospital, Famagusta, Cyprus
2Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Süleyman Yalçın City Hospital, Istanbul, Turkey

Duncan 'kirli dermatozu olarak da bilinen Terra Firma-Forme dermatozu (TFFD), kadifemsi, koyu kahverengi-siyahımsı yamalar ve plaklarla karakterize, sistemik hastalıklarla ilişkili olmayan bir keratinizasyon bozukluğudur. Lezyonlar nadiren verrüköz veya ağsı bir görünüm sergileyebilir. Özellikle çocuk ve ergen yaş gurubunda; boyun, yüz, gövde ve ayak bilekleri en sık etkilenen bölgelerdir. TFFD, özellikle boyun bölgesinin kirli görünümünde, sabunla temizlenemeyen durumlarda şüphelenilmesi gereken bir durumdur. Bu yazıda akantozis nigrikans'a benzeyen TFFD tanılı 3 olgu sunulacaktır. Boyun gibi intertriginöz bölgelerde hiperpigmente yamalar ve plaklar ile başvuran adolesan olguların ayırıcı tanısında TTFD eklenmelidir.

Keywords: acanthosis nigricans, dermatology,keratinization disorder

Acanthosis Nigricans mı yoksa Terra Firma-Forme dermatozu mu? Üç ergen vakası

Dua Cebeci1, Filiz Cebeci Kahraman2
1Gazimağusa Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Gazimağusa, Kıbrıs
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Terra Firma-Forme dermatosis (TFFD), also known as Duncan' dirty dermatosis, is a keratinization disorder that is characterized by velvety, dark brown-blackish patches and plaques and is not associated with systemic diseases. The lesions rarely show a verrucous or reticulate appearance. Especially in children and adolescents; neck, face, torso and ankles are the most frequently affected areas. TFFD is a condition that should be suspected in children and adolescents that can not be cleaned with soap, especially if the neck area looks dirty. In this article we report 3 cases with a diagnosis of TFFD resembling acanthosis nigricans. TTFD should be included in the differential diagnosis of adolescent cases presenting with hyperpigmented patches and plaques, especially in intertriginous areas such as the neck. (NCI-2022-1-11)

Anahtar Kelimeler: akantozis nigrikans, dermatoloji, keratinizasyon bozukluğuCorresponding Author: Dua Cebeci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale