ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 184-188 | DOI: 10.14744/nci.2018.48658

A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis

Ferhat Demir1, Nilgün Eroğlu2, Aysenur Bahadir2, Mukaddes Kalyoncu1
1Department of Pediatric Rheumatology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Pediatric Hematology and Oncology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Patients with leukemia can be presented with monoarthritis without any hematologic abnormalities. These patients may be misdiagnosed with juvenile idiopathic arthritis (JIA), and the main treatment can also be delayed. An 11-year-old girl was admitted to our pediatric rheumatology outpatient clinic with a 4-week history of swelling in the left ankle. JIA was considered as a preliminary diagnosis after the antinuclear antibody was found to be positive, and non-steroidal anti-inflammatory drug was started. Diffuse bony edema was observed in the talus, navicular, cuboid, and cuneiform bones in magnetic resonance imaging of the left ankle. Despite the treatments, the patient’s joint pain increased. There were no abnormalities in repeated peripheral blood smears. On week 3 of follow-up, after bicytopenia was revealed in complete blood count, bone marrow biopsy was performed, and she was diagnosed with precursor B cell acute lymphoblastic leukemia. We presented this case to emphasize that malignancies must be evaluated in the differential diagnosis of patients with arthritis.

Keywords: Antinuclear antibodies, juvenile idiopathic arthritis; leukemia.

Jüvenil idyopatik artriti taklit eden bir akut lenfoblastik lösemi olgusu

Ferhat Demir1, Nilgün Eroğlu2, Aysenur Bahadir2, Mukaddes Kalyoncu1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Lösemili hastalarda monoartrit, herhangi bir hematolojik bulgu olmaksızın ilk başvuru bulgusu olabilmekte, hastalar jüvenil idyopatik artrit olarak yanlış tanı alabilmekte ve asıl tedavide gecikmeler yaşanabilmektedir. 11 yaşında kız hasta, dört haftadır süren sol ayak ve ayak bileği şişliği yakınması ile çocuk romatolojisi polikliniğimize başvurdu. Anti-nükleer antikor pozitifliği bulunan hastaya, jüvenil idyopatik artrit olabileceği düşünülerek steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaç başlandı. Sol ayak bileği magnetik rezonans görüntülemesinde talus, naviküler, küboid kemik ve küneiform kemiklerde yaygın kemik ödemi görüldü. Tedavilere rağmen eklem yakınması artan hastanın, tekrarlanan periferik kan yaymaları normal bulundu. İzleminin üçüncü haftasında tam kan sayımında bisitopenisinin görülmesi üzerine yapılan kemik iliği aspirasyonu akut lenfoblastik lösemi ile uyumlu bulundu. Bu olgu, artriti olan hastalarda, malignitenin ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulması gerektiğine dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anti-nükleer antikor, jüvenil idyopatik artrit, lösemi

Ferhat Demir, Nilgün Eroğlu, Aysenur Bahadir, Mukaddes Kalyoncu. A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 184-188

Corresponding Author: Ferhat Demir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale