ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A rare pathology in the neck: Hydatid cyst [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 258-260 | DOI: 10.14744/nci.2022.47124

A rare pathology in the neck: Hydatid cyst

Gulistan Huriye Bozdag Baskaya
Department of Thoracic Surgery, Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Mugla, Turkiye

Neck cysts can be classified as congenital, infectious-inflammatory, and neoplastic. Hydatid disease is a parasitic infection caused by Echinococcus, is usually seen in the liver and lung and, is rare in the head and neck region even in endemic areas. If not treated, a life-threatening condition may be encountered. In this study, a case of hydatid cyst operated due to a cystic lesion with a diameter of approximately 8 cm in the neck was presented by reviewing the literature.

Keywords: Echinococcosis, hydatid disease, neck region.

Boyunda nadir görülen bir patoloji: Kist hidatik

Gulistan Huriye Bozdag Baskaya
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla

Boyun kistleri konjenital, enfeksiyöz-inflamatuar ve neoplastik olarak sınıflandırılabilir. Parazitik bir enfeksiyon olan, ekinokok kaynaklı kist hidatik hastalığı genellikle karaciğer ve akciğerde görülmekte olup endemik olduğu bölgelerde bile baş-boyun bölgesinde nadirdir. Tedavi edilmediği takdirde hayati tehdit eden bir durum ile karşılaşılabilir. Bu çalışmada boyunda yaklaşık 8 cm çapa ulaşmış kistik lezyon sebebiyle opere edilmiş kist hidatik olgusu literatür gözden geçirilerek sunuldu. (NCI-2022-6-12/R1)

Anahtar Kelimeler: Ekinokok, kist hidatik, boyun bölgesi.

Gulistan Huriye Bozdag Baskaya. A rare pathology in the neck: Hydatid cyst. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 258-260

Corresponding Author: Gulistan Huriye Bozdag Baskaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale