ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Tumor suppressor and oncogenic role of long non-coding RNAs in cancer [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 81-86 | DOI: 10.14744/nci.2019.46873

Tumor suppressor and oncogenic role of long non-coding RNAs in cancer

Esra Guzel1, Tugba Muhlise Okyay2, Burhanettin Yalçınkaya3, Seymanur Karacaoglu4, Melek Gocmen4, Muhammed Hüseyin Akçakuyu4
1Department of Molecular Biology and Genetics, Health Sciences University, Hamidiye Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3TUBITAK National Metrology Institute (UME), Kocaeli, Turkey
4Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Non-coding RNAs are RNA molecules that are not translated into the protein, making up the vast majority of the human genome. Long non-coding RNAs (lncRNA) are in the RNA group that has longer than 200 nucleotides, and non-protein coding transcripts. In recent years, the potential has attracted considerable attention as new important biological regulators. LncRNAs play a critical role in regulating the activity and localization of proteins, processing the production of small RNAs, and processing other RNAs. They are also involved in cell differentiation, cell cycle, proliferation, apoptosis, migration and invasion by modulation of gene expression. Abnormal expression of LncRNAs has an important role in the function of oncogenes and tumor suppressor genes. Recently, there has been an increasing number of studies on the tumorigenic effects of specific lncRNAs in the initiation and progression of cancer. In this review, general information about lncRNAs is provided, including the biological importance of lncRNAs in cancer diseases and their potential development in therapeutic applications.

Keywords: Cancer, long noncoding RNA; oncogene; tumor suppressor.

Kanserde Uzun Kodlamayan RNA'ların Tümör Baskılayıcı ve Onkojenik Rolü

Esra Guzel1, Tugba Muhlise Okyay2, Burhanettin Yalçınkaya3, Seymanur Karacaoglu4, Melek Gocmen4, Muhammed Hüseyin Akçakuyu4
1Department of Molecular Biology and Genetics, Health Sciences University, Hamidiye Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3TUBITAK National Metrology Institute (UME), Kocaeli, Turkey
4Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Kodlamayan RNA'lar, proteine çevrisi olmayan, insan genomunun büyük çoğunluğunu oluşturan RNA molekülleridir. Uzun kodlamayan RNA’lar (lncRNA), 200'den fazla nükleotid uzunluğunda protein kodlaması gerçekleştirmeyen RNA grubunda yer almaktadır. Son yıllarda potansiyel yeni önemli biyolojik düzenleyiciler olarak büyük ilgi görmüştür. LncRNA'lar, proteinlerin aktivitesini ve lokalizasyonunu düzenlemede, küçük RNA'ların üretimini işlemede ve diğer RNA'ların işlenmesinde düzenleyici olarak kritik bir rol oynar. Ayrıca, gen ekspresyonunun modülasyonu yoluyla hücre farklılaşması, hücre döngüsü, proliferasyon, apoptoz, göç ve invazyonda görev alırlar. LncRNA'ların anormal ekspresyonu onkogenlerin ve tümör süpresör genlerin fonksiyonlarında önemli yere sahiptir. Son zamanlarda spesifik lncRNA’ların kanserin başlamasında ve ilerlemesindeki tümorojenik etkilerini gösteren çalışmalar giderek artmaktadır. Bu derlemede, lncRNA'lar hakkında genel bilgi verilerek lncRNA’ların kanser hastalıklarındaki biyolojik önemi ve terapötik uygulamalardaki potansiyel gelişmelerine yer verilmektedir. (NCI-2018-0094.R2)

Anahtar Kelimeler: uzun kodlamayan RNA, kanser, tümör süpresör, onkogen

Esra Guzel, Tugba Muhlise Okyay, Burhanettin Yalçınkaya, Seymanur Karacaoglu, Melek Gocmen, Muhammed Hüseyin Akçakuyu. Tumor suppressor and oncogenic role of long non-coding RNAs in cancer. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 81-86

Corresponding Author: Esra Guzel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale