ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Reaction frequency to the skin prick test of inhalant and food allergens in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 275-279 | DOI: 10.14744/nci.2020.46656

Reaction frequency to the skin prick test of inhalant and food allergens in children

Oner Ozdemir
Division of Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Sakarya University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: When applied by well-trained personnel, skin prick test (SPT) for a variety of inhalant and/or food allergens is a safe procedure although it may rarely cause systemic reaction. In this article, our aim was to evaluate the reactions after SPTs for the past 6 years in Turkish children having various allergic symptoms brought to our clinic.
METHODS: The results of the SPTs, performed between May 2013 and March 2019, of 12.529 patients whose ages vary from 2 months to 18 years have been retrospectively evaluated.
RESULTS: The average age of the patients who were included in this study was 6.12±4.38 years and 46.4% of them were female. When the patients were categorized according to the diagnosis, it was observed that 4.858 of them with symptoms suggesting asthma; 2.720 of them having symptoms suggesting allergic rhinitis; 1.795 of them having rashes; 906 of them with atopic dermatitis; 352 of them having symptoms suggesting food allergy and the remaining 1.898 with symptoms suggesting various diagnoses. In this study, which reflects our 6-year experience from the results of 12.529 patients, post-SPT reactions have been observed in 9 out of 12.529 patients (0.07%). They were three females and six males. These reactions were observed in 3 eczemas, 2 urticaria, 2 allergic rhinitis, and 2 suggested diagnosis of asthma patients. Their mean age was 5.9±3.5 years. SPT reactions were mostly seen in our five patients having skin disorder (eczema and rashes). The most frequent symptom of vasovagal reaction was syncope, occuring between 1 and 20 min after SPT, in eight of nine patients.
CONCLUSION: During our study, any systemic reaction or anaphylaxis to SPT was not observed. The non-systemic reaction (vasovagal reaction) rate was 7/10.000, similar to the literature.

Keywords: Anaphylaxis, hypotension; reaction; skin prick test, syncope; vomiting.

Çocuklarda İnhalan ve Gıda Allerjenleri Deri Prik Testine Karşı Reaksiyon Sıklığı

Oner Ozdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya

Amaç: Nadiren sistemik reaksiyona yol açabilmesine rağmen, değişik inhalan ve gıda alerjenleri için yapılan deri prik testi (DPT) iyi eğitimli personel tarafından uygulandığında güvenli bir işlemdir. Bu makalede, amacımız kliniğimize son 6 yılda değişik allerjik semptomlarla getirilen Türk çocuklarında deri prik testi sonrası gelişen reaksiyonları geriye dönük değerlendirmekti.
Yöntemler: 2 ay- 18 yıl arasında değişen yaşlardaki 12.529 hastanın Mayıs 2013- Mart 2019 arasında yapılan DPT sonuçları geriye dönük değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 6.12±4.38 ve bunların %46.4’ü kadındı. Teşhislere göre hastalar gruplandığında; 4.858’inde astımı, 2.720’inde alerjik riniti, 352’inde besin allerjisini ve 1.898’inde değişik alerjik hastalıkları düşündüren semptomlar, 1.795’inde döküntü ve 906’sında atopik dermatit mevcuttu.
Bulgular: 12.529 hastadaki 6 yıllık deneyimimizi yansıtan bu retsrospektif çalışmada, DPT sonrası reaksiyon tüm hastaların 9’unda (%0.07) gözlendi. Bu hastalar 3 kadın ve 6 erkekti. Bu reaksiyonlar 3 egzama, 2 ürtiker, 2 allerjik rinit ve 1 astımlı hastada gözlendi. Bunların yaş ortalaması 5.9±3.5 yaş idi. Reaksiyonlar en çok deri hastalığı olan (egzama ve döküntü) beş hastamızda görüldü. En sık, 9 hastanın 8’inde, görülen vazovagal reaksiyon testten sonraki 1.-20. dakika arasında gerçekleşen senkoptu.
Sonuç: Çalışmamızda, DPT’ye karşı herhangi bir sistemik reaksiyon veya anafilaksi gözlenmedi. Literatüre uygun şekilde sistemik olmayan reaksiyon (vazovagal reaksiyon) oranı 7/10.000 idi. (NCI-2020-0078.R1)

Anahtar Kelimeler: Deri prik testi, reaksiyon, anafilaksi, senkop, kusma, hipotansiyon.

Oner Ozdemir. Reaction frequency to the skin prick test of inhalant and food allergens in children. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 275-279

Corresponding Author: Oner Ozdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale