ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Lidocaine intoxication in axillary block: similar pharmaceutical form, different concentration [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 178-181 | DOI: 10.14744/nci.2014.46320

Lidocaine intoxication in axillary block: similar pharmaceutical form, different concentration

Zeynel Abidin Erbesler1, Gülşah Karaören2, Recai Dağlı1, Vedat Çakırtekin3
1Department Of Anesthesiology, Ahi Evran University, Training And Research Hospital, Kırsehir, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Ümraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Hospital, Ankara, Turkey

Local anesthetic intoxication is a medical emergency with high mortality. These drugs have not spesific antidotes, quick differential diagnosis and supportive treatment required in the case of exposure to toxic doses. We report the complications and anesthetic management of a patient who was scheduled for right carpal tunnel syndrome surgery under regional anesthesia, but mistakenly received injection of 140 mg procaine added to 10% 10 mL lidocaine (10 mL=1000mg) instead of 2% lidocaine (10mL=200 mg) as part of an axillary plexus blockade.

Keywords: Axillary blokage, intoxication, lidocaine.

Aksiller blokaj amacıyla uygulanan lidokaine bağlı gelişen lokal anestezik intoksikasyonu; aynı farmasötik form, farklı konsantrasyon

Zeynel Abidin Erbesler1, Gülşah Karaören2, Recai Dağlı1, Vedat Çakırtekin3
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Klinigi, Kırşehir
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Lokal anestezik intoksikasyonu mortalitesi yüksek acil bir tablodur. Spesifik antidotu bulunmayan bu ilaç grubuna toksik dozlarda maruziyet durumunda hızlı bir şekilde ayırıcı tanı ve destekleyici tedavi gereklidir. Makalemizde sağ karpal tünel sendromu nedeniyle rejyonel anestezi ile operasyonu planlanan, aksiler blokaj için yanlışlıkla 140 mg prilokaine ilave %2 lidokain (10 mL=200 mg) yerine %10 lidokain (10 mL=1000mg) uygulanan hastada ortaya çıkan komplikasyonlar ve hastanın anestezik yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lidokain, intoksikasyon, aksiller blokaj.

Zeynel Abidin Erbesler, Gülşah Karaören, Recai Dağlı, Vedat Çakırtekin. Lidocaine intoxication in axillary block: similar pharmaceutical form, different concentration. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 178-181

Corresponding Author: Zeynel Abidin Erbesler, Türkiye
LookUs & Online Makale