ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Gastroesophageal reflux symptoms in Turkish people: a positive correlation with abdominal obesity in women [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 141-146 | DOI: 10.14744/nci.2014.44154

Gastroesophageal reflux symptoms in Turkish people: a positive correlation with abdominal obesity in women

Sergül Karayaka1, Banu Mesçi2, Aytekin Oğuz2, Gonca Tamer3
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Family Medicine
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, 2 Nd Internal Medicine Clinic
3Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Endocrinology Department

OBJECTIVE: Metabolic syndrome (MetS) is increasing around the world due to abdominal obesity with altered eating habits and decreased physical activity. The aim of this study was to determine the risk factors for gastroesophagial reflux disease (GERD) symptoms and the prevalence of GERD in patients with MetS.
METHODS: Five hundred patients (MetS, n=300 and the control group, n=200) were enrolled in the study. A detailed questionnaire reflux symptoms and behavioral habits was performed.
RESULTS: Sixty percent of the subjects were with MetS. GERD rate was significantly higher in the group with MetS compared to subjects without MetS (50.7% vs 26%). Women were more likely to have GERD in both groups (62.6% of women and 28.6% of men ın the MetS group while corresponding rates were 37% vs 16.7% in the control group). Waist circumferences were found to be higher in female MetS patients with GERD.
CONCLUSION: GERD is present approximately in every one of the two patients with MetS. Every patient who
has MetS should be evaluated in terms of GERD symptoms.

Keywords: Abdominal obesity, gastroesophageal reflux; metabolic syndrome; obesity; Turkish population.

Türk popülasyonunda gastroözofajial reflu semptomları; kadınlarda abdominal obezite ile doğru orantılı

Sergül Karayaka1, Banu Mesçi2, Aytekin Oğuz2, Gonca Tamer3
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
2Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği
3Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

AMAÇ: Değişen beslenme alışkanlıkları ve azalan fiziksel aktivite ile ilişkili olarak Metabolik sendrom (MetS) dünya çapında artış göstermiştir. Çalışmamızın amacı MetS’li hastalarda gastroözofajial reflu (GÖR) ve GÖR’ e yol açan risk faktörlerinin görülme sıklığını saptamaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya katılan 500 ( 300 METS’li hasta, 200 kontrol grubu) kişiye reflü semptomları ve yaşam tarzını içeren detaylı bir anket uygulandı.
BULGULAR: Kişilerin %60 ‘ında MetS mevcuttu. GÖR sıklığı MetS bulunan grupta MetS bulunmayan gruba göre anlamlı olarak daha fazla bulundu (%50,7 vs %26). Her iki grupta da GÖR sıklığı kadınlarda daha yüksekti ( MetS’li grupta %62,6 vs %28,6; kontrol grubunda %37 vs %16,7). MetS’ li olup GÖR saptanan kadınlarda bel çevresinin daha geniş olduğu belirlendi.
SONUÇ: Her 2 MetS’liden birinde GÖR saptanmış olup her MetS’li GÖR semptomları açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofajial reflu, metabolik sendrom, obezite, abdominal obezite, Türk popülasyonu.

Sergül Karayaka, Banu Mesçi, Aytekin Oğuz, Gonca Tamer. Gastroesophageal reflux symptoms in Turkish people: a positive correlation with abdominal obesity in women. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 141-146

Corresponding Author: Banu Mesçi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale