ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Synthetic cannabinoids [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 121-126 | DOI: 10.14744/nci.2014.44153

Synthetic cannabinoids

Rabia Bilici
Erenkoy Mental Health and Neurology Training & Research Hospital, Istanbul

Use of cannabinoids is increasing at an alarming rate. Their easy availability, cheapness, perceptive legality and difficulty in detecting its presence with standard urine toxicologic tests, and similar factors probably contribute to the increased use, and popularity of synthetic cannabinoids. Although laws, and regulations concerning auditing of these substances have been implemented in many countries, production of new types of synthetic cannabinoids rapidly takes place. Primary psychoactive ingredient of cannabis is Δ 9-tetrahydrocannabinoid which is partial agonist of cannabinoid receptors, while synthetic cannabinoids are potent, and complete agonists of these receptors. Therefore it is not surprising that synthetic cannabinoids exert more powerful effects than cannabinoids. Clinical effects of synthetic cannabinoids can cause referrals to emergency services, and hospitalizations. Despite lack of any specific therapy benzodiazepines, antipsychotics, and fluid replacement may be required. Clinical follow-up studies are needed for better comprehension of its clinical effects, and treatment outcomes.

Keywords: Cannabis, CB1, synthetic cannabinoid.

Sentetik Kannabinoidler

Rabia Bilici
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Sentetik kannabinoid kullanımı endişe verici şekilde büyümektedir. Kolay erişilmesi, ucuz olması, yasal olduğu yönündeki algı, ve standart idrar toksikoloji testlerinde saptanmasının güç olması gibi nedenler muhtemelen sentetik kannabinoidleri giderek artan kullanım ve popülaritesine katkıda bulunmuştur. Bu maddelerin kontrolüne yönelik kanunlar birçok ülkede devreye girse de yeni tip sentetik kanabinoidlerin üretimi gecikmemektedir. Kanabisin primer psikoaktif maddesi ∆9-tetrahidrokanabinoid, kanabinoid respetörlerinin parsiyel agonisti iken sentetik kannabinoidler güçlü ve tam agonistlerdir. Bu nedenle sentetik kannabinoidlerin kanabisten daha yoğun bir etki üretmesi şaşırtıcı değildir.
Sentetik kannabinoidlerin klinik etkileri acil servis başvurularına ve hastaneye yatışlara neden olabilir. Spesifik bir tedavisi olmamakla birlikte benzodiazepinler, antipsikotikler ve sıvı replasmanı gerekebilir. Klinik etkilerin ve tedavi sonuçlarının daha iyi anlaşılması için klinik izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Esrar, sentetik kannabinoid, CB1

Rabia Bilici. Synthetic cannabinoids. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 121-126

Corresponding Author: Rabia Bilici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale