ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The evaluation of dupilumab treatment response in atopic dermatitis patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 145-149 | DOI: 10.14744/nci.2020.42375

The evaluation of dupilumab treatment response in atopic dermatitis patients

Ozge Askin, Sera Nur Yucesoy, Server Serdaroglu
Department of Dermatology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to demonstrate real-life effectiveness of dupilumab treatment in moderate-to-severe atopic dermatitis patients.
METHODS: The 14 patients diagnosed with moderate-to-severe atopic dermatitis were included in this study. All of the patients started dupilumab treatment in our faculty between October 2019 and October 2020. The patients were evaluated at the beginning of the treatment and after 12 weeks of treatments. The baseline scoring atopic dermatitis (SCORAD) scores, the total immunoglobulin E (IgE) levels, and the visual analog scale (VAS) of 0–10 points for itch intensity compared with the post-treatment scores.
RESULTS: The SCORAD scores, the serum total IgE levels, and the VAS itch scores of the patients receiving dupilumab treatment dropped significantly following 12 weeks of dupilumab treatment. No significant correlation was demonstrated between the initial SCORAD scores and the serum total IgE values. Besides, no correlation was shown to exist in the reduction of the SCORAD and the serum total IgE values after dupilumab treatment.
CONCLUSION: Dupilumab treatment showed significant improvement in disease severity with remarkable reduction in serum total IgE levels.

Keywords: Atopic dermatitis, dupilumab; scoring atopic dermatitis.

Dupilumab tedavi yanıtının atopik dermatit tanılı hastalarda değerlendirilmesi

Ozge Askin, Sera Nur Yucesoy, Server Serdaroglu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada atopik dermatit tanısı olan hastalarda dupilumab tedavi etkinliğinin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2019 ve Ocak 2020 tarihleri arasında dupilumab tedavisi başlanmış orta veya şiddetli derecede atopik dermatit tanısı olan 14 hasta dahil edildi. Hastaların tedavi başlangıcındaki ve 12.haftasındaki SCORAD skorları, serum total IgE düzeyleri ve VAS-kaşıntı skorları karşılaştırıldı.
Bulgular: Dupilumab tedavisi sonrası hastaların SCORAD skorlarında, serum total IgE düzeylerinde ve VAS-kaşıntı skorlarında tedavinin 12.haftasında başlangıca göre anlamlı düşüş gözlendi. Başlangıç SCORAD skorları ile serum total IgE düzeyleri arasında ve bu parametrelerdeki tedavi sonrası düşüşler arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışmada dupilumab tedavisinin atopik dermatit tanılı hastalarda hastalık şiddetinde ve serum total IgE düzeylerinde anlamlı düşüşe neden olduğu gösterildi. (NCI-2020-0157.R1)

Anahtar Kelimeler: atopik dermatit, dupilumab, SCORAD

Ozge Askin, Sera Nur Yucesoy, Server Serdaroglu. The evaluation of dupilumab treatment response in atopic dermatitis patients. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 145-149

Corresponding Author: Sera Nur Yucesoy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale