ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Relapsing polychondritis and otologic findings [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 106-108 | DOI: 10.14744/nci.2014.36035

Relapsing polychondritis and otologic findings

Serhan Derin1, Abdulkadir Oran2, Fatma Demirkuru3, Selçuk Uçar4
1Department Of Otorhinolaryngology, Mugla Sitki Kocman University Faculty Of Medicine, Mugla
2Department Of Otorhinolaryngology, Manisa State Hospital, Manisa
3Department Of Otorhinolaryngology, Seka State Hospital, Kocaeli
4Department Of Otorhinolaryngology, Çorlu Tekirdağ State Hospital, Tekirdag

Relapsing polychondritis is a cartilage tissue disease characterized by inflammatory and destructive episodes. Elastic cartilage of the ear and nose, hyaline cartilage of the joints, hyaline cartilage of vertebra and trachea are the main involvement areas. Also organs having proteoglycan structure such as eyes, heart, blood vessels, and the inner ear can be affected. In this article otologic findings of a 54-year-old male patient with a diagnosis of relapsing polychondritis were presented and discussed in the light of the literature.

Keywords: Polychondritis, relapsing; sensorineural hearing loss.

Relapsing Polikondrit ve Otolojik Bulguları

Serhan Derin1, Abdulkadir Oran2, Fatma Demirkuru3, Selçuk Uçar4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilimdalı, Muğla
2Manisa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Manisa
3İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kocaeli
4Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Tekirdağ

Relapsing polikondrit kıkırdak dokunun inflamatuar ve destrüktif epizotlarıyla seyreden hastalığıdır. Kulak ve buruna ait elastik kıkırdak, eklemlerin hiyalin kıkırdağı, vertabral hiyalin kıkırdak ve trakeobronşial kıkırdaklar ana tutulum alanlarıdır. Bunların yanı sıra proteoglikan yapıya sahip olan göz, kalp, kan damarları ve iç kulak tutulumları da mevcuttur. Bu yazıda relapsing polikondrit tanısıyla takib edilen 54 yaşında erkek hastanın otolojik bulguları sunulmuş, literatürler eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polikondrit, tekrarlayan, sensörinöral işitme kaybı

Serhan Derin, Abdulkadir Oran, Fatma Demirkuru, Selçuk Uçar. Relapsing polychondritis and otologic findings. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 106-108

Corresponding Author: Serhan Derin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale