ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Sudden sensorineural hearing loss in a multiple sclerosis case [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 109-113 | DOI: 10.14744/nci.2014.35744

Sudden sensorineural hearing loss in a multiple sclerosis case

Muhammet Tekin1, Gül Özbilen Acar1, Osman Halit Çam2, Fatih Mehmet Hanege3
1İstanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Ent Department, İstanbul, Turkey
2Delta Hospital, Ent Department, İstanbul, Turkey
3Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi, Ent Department, Giresun, Turkey

Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease of the central nervous system. MS involves different regions of the central nervous system in different periods, and causes demyelination. MS is a neuromotor disorder which progresses with remissions and relapses. Symptoms of MS may regress completely or heal after the relapses leaving sequelae. Sudden sensorinerural hearing loss (SSHL) is hearing loss of 30 dB or more over
at least three contiguous audiometric frequencies that develops over a period of a few hours to 3 days. In 4-10 % of the MS patients, sensorineural hearing loss occurs between relapses or remissions. In this case, audiotory brainstem response (ABR) test is the most appropriate test for the diagnosis of sensorineural hearing loss in MS patients. In this article, we will discuss a patient diagnosed as MS who presented with sudden sensorineural hearing loss during the remission of the disease.

Keywords: Multiple sclerosis, sudden sensorineural hearing loss.

Ani İşitme Kaybı ile Seyreden Multiple Skleroz Olgusu

Muhammet Tekin1, Gül Özbilen Acar1, Osman Halit Çam2, Fatih Mehmet Hanege3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi S.b. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Özel Delta Hospital, Kbb Kliniği, İstanbul
3Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Giresun

Multiple skleroz(MS) santral sinir sisteminin en sık görülen demiyelinizan hastalığıdır. Santral sinir sisteminde farklı zamanlarda farklı bölgeleri tutarak demiyelinizasyona neden olur. MS remisyon ve relapslarla seyreden bir nörömotor bir hastalıktır. Relapslar sırasında oluşan bulgu tamamen gerileyebileceği gibi sekel bırakarak da iyileşebilir.
Ani iştme kaybı ardı ardına 3 frekansta 30 dB ve üstünde sensinörinal işitme kaybı olmasıdır. Başlangıcı bir kaç saat ile 3 gün arasında olabilir.
MS’li hastaların %4-10’unda remisyon ve relaps peryodları arasında sensorineural işitme kaybı gözlenebilir. Bu durumu ortaya koymada en uygun test auditory brainstem response (ABR) testtir.
Biz burada multiple skleroz tanısı olan ve hastalığının remisyon evresindeyken ani işitme kaybı ile relaps bulgusu veren 30 yaşındaki bir hastamızı tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Ani sensorinöral İşitme Kaybı, Multiple Skleroz

Muhammet Tekin, Gül Özbilen Acar, Osman Halit Çam, Fatih Mehmet Hanege. Sudden sensorineural hearing loss in a multiple sclerosis case. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 109-113

Corresponding Author: Fatih Mehmet Hanege, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale