ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Dermoscopic rainbow pattern: A strong clue to malignancy or just a light show? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 494-498 | DOI: 10.14744/nci.2020.32656

Dermoscopic rainbow pattern: A strong clue to malignancy or just a light show?

Ömer Faruk Elmas1, Herman Mayisoglu2, Murat Çelik3, Asuman Kilitci4, Necmettin Akdeniz5
1Department of Dermatology and Veneorology, Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kirsehir, Turkey
2Department of Dermatology and Veneorology, Medicana Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Kars State Hospital, Kars, Turkey
4Department of Pathology, Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kirsehir, Turkey
5Department of Dermatology and Veneorology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Rainbow pattern is a dermoscopic finding composed of multiple colors simulating a rainbow. It is known as a characteristic feature of Kaposi’s sarcoma. Here, we reported different non-Kaposi’s sarcoma conditions with a rainbow pattern aiming to discuss the diagnostic significance of the finding.
METHODS: In this multicenter study, dermoscopic images of the non-Kaposi’s sarcoma lesions having a histopathological diagnosis were reviewed for the presence of a rainbow pattern. Dermoscopic examination was performed by a polarized handheld dermoscope with x10 magnification.
RESULTS: A total of 840 lesions were reviewed and 21 (2%) non-Kaposi sarcoma lesions having dermoscopic rainbow pattern were detected. These lesions were as follows; pyogenic granuloma (n=4, 19%), hypertrophic scar (n=4, 19%), basal cell carcinoma (n=2, 10%), dermatofibroma (n=2, 10%), angiokeratoma (n=2, 10%), blue nevus (n=1, 5%), granuloma annulare (n=1, 5%), strawberry angioma (n=1, 5%), epidermal cyst (n=1, 5%), malignant melanoma (n=1, 5%), dissecting cellulitis (n=1, 5%) and subungual hematoma (n=1, 5%). The most common localization was limb (n=14, 67%) followed by face (n=3, 14%).
CONCLUSION: We suggest that the rainbow pattern is a complex and quite unspecific optic phenomenon which can be seen both in vascular and non-vascular lesions. Its diagnostic significance should be considered in the context of the other structural dermoscopic finding. To the best of our knowledge, to our knowledge, this is the most comprehensive study focusing on rainbow pattern in non-Kaposi’s sarcoma lesions. Here, we also reported rainbow pattern in dissecting cellulitis, granuloma annulare and subungual hematoma which has not been shown to have rainbow pattern previously.

Keywords: Dermoscopy, Kaposi’s sarcoma; optic phenomenon; rainbow pattern.

Dermoscopic rainbow pattern: A strong clue to malignancy or just a light show?

Ömer Faruk Elmas1, Herman Mayisoglu2, Murat Çelik3, Asuman Kilitci4, Necmettin Akdeniz5
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Kırşehir
2Medicana Hastanesi, Dermatoloji ve Venereoloji Kliniği, İstanbul
3Kars Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kars
4Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırşehir
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Gökkuşağı paterni, bir çok farklı rengin gökkuşağına benzer şekilde bir araya gelerek oluşturduğu dermoskopik bir patern olarak tanımlanmaktadır. Gökkuşağı paterni, Kaposi sarkomunun karakteristik bir dermoskopik bulgusu olarak bilinmektedir. Biz bu çalışmada, dermoskopik gökkuşağı paterni gösteren Kaposi sarkomu dışındaki lezyonları inceleyerek, bu paternin tanısal önemini tartışmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çok merkezli çalışmada, Kaposi sarkomu dışında histopatolojik tanısı olan 840 lezyon, dermoskopik gökkuşağı paterninin varlığı açısından değerlendirildi. Dermoskopik görüntüleme 10 büyütmeli polarize el dermoskopu ile yapıldı.
Bulgular: Bu çalışmada toplamda 840 lezyon dermoskopik bulgular açısından değerlendirildi ve 21 non Kaposi sarkoma lezyonunda gökkuşağı paterni saptandı. Pyojenic granuloma (n=4, %19), hipertrofik skar (n=4, %19), bazal hücreli karcinoma (n=2, %)10, dermatofibroma (n=2, %10), anjiokeratoma (n=2, %10), mavi, nevus (n=1, %65), granuloma annulare (n=1, %65), anjioma (n=1, %65), epidermal kist (n=1, %65), malign melanoma (n=1, %65), dissekan sellülit (n=1, %65) ve subungual hematoma (n=1, %65). En sık izlenen lokalizasyonlar ekstemiteler (n=14, %67) ve yüzdü (n=3, %14).
Sonuç: Biz, vasküler ve vasküler olmayan lezyonlarda izlenebilen dermoskopik gökkuşağı paterninin kompleks ve spesifik olmayan bir optik fenomen olduğunu düşünüyoruz. Bulgunun tanısal değeri, diğer eşlik eden dermoskopik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir. Bilgilerimize göre, bu çalışma konuya odaklanan en geniş vaka serisini içermektedir. Ayrıca, çalışmamız, daha önce gökkuşağı paterninin tanımlanmadığı dissekan selülit, granüloma annulare ve subungual hematoma olgularını da içermektedir. (NCI-2019-0204.R1)

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, gökkuşağı paterni, Kaposi sarkomu, optik fenomen

Ömer Faruk Elmas, Herman Mayisoglu, Murat Çelik, Asuman Kilitci, Necmettin Akdeniz. Dermoscopic rainbow pattern: A strong clue to malignancy or just a light show?. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 494-498

Corresponding Author: Ömer Faruk Elmas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale