ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 137-140 | DOI: 10.14744/nci.2014.30085

Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence

Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak
Sakarya University Faculty Of Medicine Research And Education Hospital

OBJECTIVE: To evaluate the safety and efficacy of transobturator vaginal tape (TOT) in the management women with stress urinary incontinence (SUI) and to analyze functional results and subjective cure rates at follow- up visits.
METHODS: Eighty-three consecutive women with SUI underwent TOT procedure. Data related to operative time, pre- and post-operative complications were collected. Subjective cure was defined as the absence of any urine loss on physical activity.
RESULTS: Mean age of the patients was 53.2 years, and 66.3% of the patients had pure SUI. The mean operative time was 24.96 min in cases of isolated SUI treatment. The mean hospital stay was 1.53±0.68 days. At a mean follow-up of 32.8 months, the median subjective cure rate was 68.7 percent. Bladder injury (8.4%) was the only short and long term complication of this procedure.
CONCLUSION: TOT is a safe and effective procedure for SUI with a low rate of long- term complications. The
short -term complication like bladder perforation may develop based on the experience of the surgeons or concomitant pelvic surgery.

Keywords: Complication, stress urinary incontinence, transobturator vaginal tape (TOT).

Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Transobturator Bant (TOT) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Stres üriner inkontinansı (SUI) olan kadınlarda Transobturator vajinal bant (TOT) güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve takiplerde fonksiyonel sonuçlar ve subjektif kür oranlarını analiz etmek.
YÖNTEMLER: TOT prosedürü uygulanan SUI şikayeti olan 83 kadın çalışmaya alındı. Ameliyat süresi, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar değerlendirildi. Subjektif kür kadınların fiziksel aktivite sırasında herhangi bir idrar kaybı yaşamaması olarak tanımlandı.
BULGULAR: Ortalama yaş 53.2 yıl idi. Hastaların % 66.3’de saf SUI'ye vardı. Ortalama ameliyat süresi izole SUI tedavisinde 24.96 dk olarak bulundu. Hastanede kalış süresi ortalama 1.53 ± 0.68 gün idi. Ortalama ise 32.8 ay olan takip süresinde subjektif kür oranları % 68.7 olarak görüldü. Kısa ve uzun süreli komplikasyondan sadece mesane yaralanması % 8.4 olarak görüldü.
SONUÇ: TOT uzun vadeli başarısı ve düşük komplikasyon oranı ile SUI tedavisi için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Mesane perforasyonu gibi kısa vadeli komplikasyonlar cerrahi deneyim ya da eş zamanlı pelvik cerrahiye bağlı gelişebilir

Anahtar Kelimeler: Stres üriner inkontinans, transobturator vajinal bant (TOT), komplikasyon.

Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak. Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 137-140

Corresponding Author: Mehmet Sühha Bostancı, Türkiye
LookUs & Online Makale