ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A trombosis story and PRES [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 49-52 | DOI: 10.14744/nci.2014.25744

A trombosis story and PRES

Vural Kartal1, Zeynep Zara1, Sema Yılmaz2, Aylin Ayhan2, Asım Yörük2, Çetin Timur2
1Istanbul Medeniyet Univesity, Goztepe Education and Research Hospital, Pediatrics
2Istanbul Medeniyet Univesity, Goztepe Education and Research Hospital, Pediatric Hematology and Oncology

Trombosis is seen in children with acute lymphoblastic leukemia during or after L-asparaginase treatment. Posterior reversible encephalopathy syndrome is a complex syndrome characterized with sudden hypertension, headache, nausea, vomiting, unconsciousness, vision defect and seizures. The cases related to this syndrome are reported after eclampsia, organ transplantation, immunsuppressive treatments, autoimmune diseases and chemotherapy., vasogenic edema occuring in the brain parencyhma constitues the basic pathophysiology. We present a case who developed seizures during treatment for B-cell acute lymphoblastic leukemia and diagnosed as posterior reversible encephalopathy.

Keywords: PRES, leukemia, trombosis, L-asparaginase, child

Bir trombüs hikayesi ve PRES

Vural Kartal1, Zeynep Zara1, Sema Yılmaz2, Aylin Ayhan2, Asım Yörük2, Çetin Timur2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji

Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tromboz hem L asparaginaz tedavisi sırasında hem de tedavi sonrasında görülebilir. Posterior reversible ensefalopati sendromu ani tansiyon artışı ile birlikte baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişikliği, görme bozukluğu ve konvülziyon ile karakterize kompleks bir sendromdur. Gebelik toksemisi, organ transplantasyonu, immunsüpresif tedaviler, otoimmun hastalıklar ve kemoterapi sonrası görülen vakalar bildirilmiştir. Etiyolojik faktörlere bağlı olarak beyin dokusunda gelişen vazojenik ödem patofizyolojinin temelini oluşturur. B hücreli akut lenfoblastik lösemi tedavisi sırasında konvülsiyon geçiren ve radyolojik olarak posterior reversible ensefalopati sendromu tanısı alan bir vakada ayırıcı tanı olarak bu sendromu vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: PRES, lösemi, tromboz, L-asparaginaz, çocuk

Vural Kartal, Zeynep Zara, Sema Yılmaz, Aylin Ayhan, Asım Yörük, Çetin Timur. A trombosis story and PRES. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 49-52

Corresponding Author: Vural Kartal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale