ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Frequency of typical and atypical computed tomography findings of COVID-19 and their effect on hospitalization [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 554-561 | DOI: 10.14744/nci.2021.24865

Frequency of typical and atypical computed tomography findings of COVID-19 and their effect on hospitalization

Mahmut Corapli1, Ercan Cil2, Haci Taner Bulut3, Cemil Oktay1, Gokhan Corapli4
1Department of Radiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
2Department of Chest Diseases, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
3Department of Radiology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
4Department of Chest Diseases, Yuksekova State Hospital, Hakkari, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to determine the frequency of typical and atypical computed tomography (CT) findings of COVID-19 and their effect on hospitalization.
METHODS: We retrospectively assessed 414 patients who were diagnosed with COVID-19 by real-time reverse transcription-polymerase chain reaction and who had lung involvement in their admission chest CT. We evaluated the frequency of typical and atypical chest CT findings and analyzed the relationship between typical and atypical findings of COVID-19 in patients treated in ambulatory versus inpatient settings.
RESULTS: Ground-glass opacities were the most common typical finding of COVID-19 chest CT scans. The frequencies of other typical findings, including consolidation, air bronchogram, pulmonary vascular enlargement (PVE), airway changes, crazy paving pattern, and reticular pattern, were similar to those reported in the literature. Atypical findings were less common and found at varying frequencies. Crazy paving pattern, air bronchogram, reticular pattern, and PVE were significantly more common in hospitalized patients (p<0.001). The frequencies of other typical and atypical findings were not significantly different between ambulatory and hospitalized patients.
CONCLUSION: Increased recognition of typical and atypical findings of COVID-19 and their frequencies, as well as knowledge of admission chest CT findings that are associated with hospitalization, will facilitate medical care during the pandemic.

Keywords: Atypical findings, computed tomography; COVID-19; ground-glass opacity.

COVID-19 'un tipik ve atipik bilgisayarlı tomografi bulgularının sıklığı ve hastaneye yatışa etkisi

Mahmut Corapli1, Ercan Cil2, Haci Taner Bulut3, Cemil Oktay1, Gokhan Corapli4
1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
4Yüksekova Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Hakkari

Amaç: Çalışmamızın amacı COVID-19 hastalığında görülen tipik ve atipik bulguların sıklığını ve hastaneye yatışa etkisini araştırmaktır.
Yöntemler: COVID-19 tanısı gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu testi ile konulmuş ve ilk başvurusunda göğüs bilgisayarlı tomografide akciğer tutulumu bulunan 414 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tipik ve atipik akciğer tomografi bulgularının sıklığı değerlendirildi. Ayaktan takip ve tedavi edilen hastalar ile hastanede yatırılarak tedavi edilen hastalar tipik ve atipik bulguları arasında ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Ground-glass opacity en sık görülen tipik bulgu olup konsolidasyon, hava bronkogramı, pulmoner vasküler genişleme, havayolu değişiklikleri, crazy paving pattern ve reticular pattern diğer tipik bulguların sıklığı literatürdeki sıklıklar ile benzerlik göstermektedir. Atipik bulgular daha az sıklıkta ve değişen oranlarda bulunmaktaydı. Crazy paving pattern, hava bronkogram, reticular pattern ve pulmoner vasküler genişleme yatan hastalarda anlamlı yüksek bulundu (p < 0.001). Diğer tipik bulgular ile atipik bulguların ayaktan ve yatan hastalarda görülme sıklıklarında anlamlı farklılık bulunmadı.
Sonuç: Tipik ve atipik bulgularının tanınırlığının artması, sıklığının bilinmesi ve hastaneye yatışını etkileyecek başvuru anındaki akciğer tomografi bulgularının bilinmesi pandemi döneminde kolaylık sağlayacaktır. (NCI-2021-3-6/R1)

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, COVID-19, buzlu cam opasitesi, atipik bulgular

Mahmut Corapli, Ercan Cil, Haci Taner Bulut, Cemil Oktay, Gokhan Corapli. Frequency of typical and atypical computed tomography findings of COVID-19 and their effect on hospitalization. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 554-561

Corresponding Author: Mahmut Corapli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale