ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Progressive bilateral lipoma arborescens of the knee caused by uncontrolled juvenil idiopathic arthritis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 512-515 | DOI: 10.14744/nci.2019.24471

Progressive bilateral lipoma arborescens of the knee caused by uncontrolled juvenil idiopathic arthritis

Gozde Ercan1, Sevinç Kalın2, Betul Sozeri3
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Radiology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Lipoma arborescens (LA) is a chronic, slowly progressive intra-articular lesion characterized by villous lipomatous proliferation of the synovium. Most cases have been described in elderly patients with degenerative or post-traumatic joint disease, but in several case reports, it has been considered to be related to inflammatory joint diseases. Here, we report a case of 17 years old female firstly presenting with bilateral swelling in both knees of five years duration, followed by the development of wide spread lipoma arborescens associated with the uncontrolled treatment of juvenile idiopathic arthritis.

Keywords: Inflammatory joint disease, lipoma arborescens; lipomatous proliferation.

Kontrol Altında Olmayan Juvenil İdiopatik Artrit Zemininde Her İki Dizde Gelişen İlerleyici Lipoma Arborescens Olgu Sunumu

Gozde Ercan1, Sevinç Kalın2, Betul Sozeri3
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Radiology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Lipoma arborescens (LA) yavaş ilerleyen ve villöz lipomatöz sinovyal proliferasyon ile seyir gösteren nadir görülen bir eklem içi lezyondur. Vakaların çoğu ileri yaşlarda dejeneratif ve/veya travma sonrası eklem hastalığı nedeni ile gelişebilmekte iken, inflamatuar eklem hastalığı ile ilişkili bazı yayınlar bulunmaktadır. Bu vakada; 5 yıldır her iki dizde devam eden şişlik ve kontrol altında olmayan juvenil idiopatik artrit nedeni ile yaygın lipoma arborescens gelişen 17 yaşında kız hasta sunulmaktadır. (NCI-2018-0093.R1)

Anahtar Kelimeler: lipoma arborescens, lipomatöz proliferasyon, inflamatuar eklem hastalığı

Gozde Ercan, Sevinç Kalın, Betul Sozeri. Progressive bilateral lipoma arborescens of the knee caused by uncontrolled juvenil idiopathic arthritis. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 512-515

Corresponding Author: Gozde Ercan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale