ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship of ischemia-modified albumin levels to disease activity scores and HLA-B27 in patients with ankylosing spondylitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 42-48 | DOI: 10.14744/nci.2020.23590

The relationship of ischemia-modified albumin levels to disease activity scores and HLA-B27 in patients with ankylosing spondylitis

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Ayfer Çolak2, Aylin Dikici1, Nihan Erdinc Gunduz1, Merve Zeytinli Aksit2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Health Science University Izmir Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Biochemistry, Health Science University Izmir Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Recent studies have implicated increased oxidative stress in the pathogenesis of Ankylosing spondylitis (AS). Ischemia-modified albumin (IMA), an altered form of albumin, increases oxidative stress. This study aimed to investigate the relationship between IMA levels and other indicators of disease severity in AS.
METHODS: This study included 63 AS patients and 48 healthy controls. Patients were examined for serum lipid profile, C-reactive protein (CRP), complete blood count, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, human leukocyte antigen (HLA) B27, and treatment regimen. They were categorized based on disease activity, HLA-B27 status, and the drug treatment and compared for IMA levels.
RESULTS: The patients had significantly higher IMA levels than controls (p=0.020); among patients, the levels were higher in those with active disease (p=0.001) and positively correlated with the CRP levels. No significant difference was found between the IMA levels of the patients with different HLA-B27 status or treatment method.
CONCLUSION: The IMA levels were higher in patients than controls and further increased in patients with active AS. IMA was associated with disease activity and can be used as an inflammatory marker in AS. More comprehensive future studies with a larger sample size may help understand the relationship in greater detail.

Keywords: Ankylosing spondylitis, disease activity; ischemia-modified albumin.

Ankilozan spondilitli hastalarda iskemik modifiye albumin düzeylerinin hastalık aktivite düzeyi ve HLA-27 ile ilişkisi

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Ayfer Çolak2, Aylin Dikici1, Nihan Erdinc Gunduz1, Merve Zeytinli Aksit2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği, İzmir

Amaç: Son çalışmalar Ankilozan Spondilit (AS) patogenezinde oksidatif stresin arttığını bildirmektedir. Iskemik modifiye albumin (IMA), albuminin oksidatif streste artan değişikliğe uğramış formudur. Amaç AS’li hastalarda hastalık şiddeti göstergeleriyle IMA arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya 63 AS ve 48 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların serum lipid profili, C-Reaktif Protein(CRP), tam kan sayımı, hastalik aktivite indeksi, HLA B27 incelendi. Hastalar, hastalık aktivitesine göre kategorize edildi.HLA-B27 ve ilaç düzeyleriyle IMA düzeyleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların kontrollerden daha yüksek IMA düzeyleri vardı (p=0.020). Hastalar arasında aktif hastalığı olanlarda IMA düzeyleri daha yüksekti (p=0.001) ve CRP ile pozitif korelasyon gösterdiği görüldü. HLA B27 ve tedavi yöntemleri arasında önemli fark saptanmadı.
Sonuç: Hastalarda IMA düzeyleri kontrol grubundan daha yüksekti ve aktif hastalığı olanlarda daha da arttı. IMA, hastalık aktivitesiyle ilişkiliydi ve IMA,AS’de inflamatuar bir belirteç olarak kullanılabilir.
Gelecekte yapılacak büyük örneklemli çalışmalar, ilişkinin daha ayrıntılı anlaşılmasına yardımcı olacaktır. (NCI-2019-0324.R1)

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, iskemik modifiye albumin, hastalık aktivitesi

Filiz Meryem Sertpoyraz, Ayfer Çolak, Aylin Dikici, Nihan Erdinc Gunduz, Merve Zeytinli Aksit. The relationship of ischemia-modified albumin levels to disease activity scores and HLA-B27 in patients with ankylosing spondylitis. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 42-48

Corresponding Author: Filiz Meryem Sertpoyraz
LookUs & Online Makale