ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Facial cutaneous metastasis of rectal adenocarcinoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 518-520 | DOI: 10.14744/nci.2020.23500

Facial cutaneous metastasis of rectal adenocarcinoma

Nilay Sengul Samanci1, Selma Akdogan2, Emir Celik1, Ozce Kutlu3, Ovgu Aydin3, Fuat Hulusi Demirelli1
1Department of Medical Oncology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Patology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Skin metastasis caused by carcinomas is associated with poor prognosis and is a rare and late clinical finding. Skin metastases occur in only 4–6.5% of Stage IV colorectal cancer. We present an unusual case of Stage IV unresectable rectal adenocarcinoma metastasized to the head and face. One and a half years after diagnosis, new skin lesions developed on his face. Biopsy showed mucinous adenocarcinoma consistent with rectal malignancy. Moreover, he died 3 months after the diagnosis of cutaneous metastasis. This case emphasizes the importance of the effect of skin lesions on prognosis in patients with a history of malignancy.

Keywords: Neoplasm metastasis, rectal neoplasms; scalp; skin.

Rektal adenokarsinomunun cilt metastazı

Nilay Sengul Samanci1, Selma Akdogan2, Emir Celik1, Ozce Kutlu3, Ovgu Aydin3, Fuat Hulusi Demirelli1
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Medical Oncology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Internal Medicine, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Patology, Istanbul, Turkey

Karsinomların neden olduğu cilt metastazı, kötü prognoz ile ilişkili olup, nadir ve geç görülen bir klinik bulgudur. Metastatik kolorektal kanserlerin sadece % 4-6.5'inde cilt metastazı görülür. Bu yazıda nadir olarak görülen, baş ve yüze metastaz yapmış, evre 4 rektal adenokarsinom vakası sunduk. Tanıdan bir buçuk yıl sonra, cilt lezyonları gelişti. Biyopsi örneğinde rektal karsinomun metastazı ile uyumlu müsinöz adenokarsinom saptandı. Kutanöz metastaz tanısından 3 ay sonra hasta öldü. Bu olgu malignite öyküsü olan hastalarda gelişen cilt lezyonlarının prognoz üzerindeki etkisinin önemini vurgulamaktadır. (NCI-2019-0271.R1)

Anahtar Kelimeler: Rektal Neoplazmlar, Kafa derisi; Cilt; Neoplazm Metastazı

Nilay Sengul Samanci, Selma Akdogan, Emir Celik, Ozce Kutlu, Ovgu Aydin, Fuat Hulusi Demirelli. Facial cutaneous metastasis of rectal adenocarcinoma. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 518-520

Corresponding Author: Nilay Sengul Samanci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale