ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The prophylactic effect of Viscum album in streptozotocin-induced diabetic rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 83-89 | DOI: 10.14744/nci.2016.22932

The prophylactic effect of Viscum album in streptozotocin-induced diabetic rats

Asuman Türkkan1, Hasan Basri Savaş2, Berire Yavuz1, Ayşe Yiğit3, Efkan Uz3, Nezire Aslı Bayram4, Banu Kale5
1Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department Of Medical Biochemistry, Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department Of Medical Genetic, Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4Department Of Medical Biology And Genetic, Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
5Department Of Internal Medicine, Faculty Of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: Viscum album (VA) is a species of mistletoe in the family Santalaceae that is thought to have therapeutic properties for several diseases, including diabetes. In the present study, conventional experimental rat model was used with diabetes induced with streptozotocin (STZ) to evaluate effect of VA on lipid peroxidation and antioxidant system.
METHODS: Total of 32 adult, male Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups of 8 rats: Control group, STZ group, VA group, and group administered VA+STZ. VA extract was 100 mg/kg preparation delivered once a day by oral gavage for 10 days. Single dose of 55 mg/kg STZ citrate buffer (0.1 M, pH 4.5) was administered intraperitoneally to induce diabetes. Fasting blood glucose level was measured and recorded. Animals were sacrificed, and catalase (CAT), malondialdehyde (MDA), and protein present in liver and kidney tissue samples were measured. Activity of CAT, an antioxidant enzyme, was studied according to the Aebi method. MDA, a product of lipid peroxidation, was analyzed using Draper and Hadley spectrophotometric procedure. Protein level was determined using supernatant and extract of tissue homogenates according to Lowry method. Data were assessed using one-way analysis of variance and pairwise comparisons between groups. Post-hoc analysis included Dunnet test, Duncan test, and least significant difference test. P<0.05 was considered significant probability value.
RESULTS: Oxidative stress is associated with diabetic complications. VA administered to diabetic rats reduced oxidative stress and improved their general condition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further studies are needed to enhance understanding of potential antidiabetic and antioxidant effects of VA.

Keywords: CAT, diabetes, MDA, Viscum album.

Streptozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Viscum Album’un Proflaktik Etkileri

Asuman Türkkan1, Hasan Basri Savaş2, Berire Yavuz1, Ayşe Yiğit3, Efkan Uz3, Nezire Aslı Bayram4, Banu Kale5
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü, Isparta, Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Isparta, Türkiye
5Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü, Isparta, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ökse otu olarak bilinen ve halk arasında diyabet başta olmak üzere birçok hastalıkta tedavi edici olarak kullanılan Viscum album Avrupa’da ve Türkiye’de yaygın bir yetişme alanına sahiptir. Projemiz Viscum album’un bu kullanımında, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, lipit peroksidasyonu, antioksidan sistem ve plazma glikoz düzeyi üzerine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 32 adet Sprague-Dawley yetişkin erkek sıçan, her grupta 8’er adet olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Gruplar: Kontrol (K), streptozotocin (STZ), Viscum album (VA), ve Viscum album+ streptozotocin (VA + STZ) verilecek şekilde ayarlanmıştır. STZ sitratlı tampon (0.1 M, pH 4,5) içerinde 55 mg/kg olacak şekilde hazırlandıktan sonra sıçanlara tek doz ve intraperitoneal uygulanmıştır. Hazırlanan ekstre hayvanlara gruplarına göre 10 gün boyunca hergün gavaj olarak verilmiştir (100 mg/kg). 11. Gün hayvan gruplarına göre streptozotocin ile diyabet oluşturulmuştur (55 mg/kg). STZ uygulamasından 1 gün sonra çalışma gruplarının açlık kan şekeri ölçüldü. Açlık kan şekeri ölçüldükten sonra aynı gün içinde hayvanlar sakrifiye edilerek alınan karaciğer ve böbrek dokularının süpernatantlarında Katalaz (CAT), malondialdehid (MDA) ve protein tayini yapıldı. Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi, gruplar arası ikili karşılaştırmalar, post-hoc (Dunnet, Duncan, LSD) testler ile yapıldı. p<0,05 olasılık değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Sıçanlarda diyabet oluşturulmasının oksidatif stresi arttırdığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik sıçanlara Viscum album verilmesi oksidatif stresi azalmakta ve bu durum sıçanın genel durumunu iyileştirmektedir. Viscum album’un antidiyabetik ve antioksidan etkilerinin daha net belirlenmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Viscum album, diyabet, MDA, CAT, antioksidan.

Asuman Türkkan, Hasan Basri Savaş, Berire Yavuz, Ayşe Yiğit, Efkan Uz, Nezire Aslı Bayram, Banu Kale. The prophylactic effect of Viscum album in streptozotocin-induced diabetic rats. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 83-89

Corresponding Author: Hasan Basri Savaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale