ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A rare benign tumor of the liver mimicking angiosarcoma: Anastomosing hemangioma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 524-526 | DOI: 10.14744/nci.2022.21957

A rare benign tumor of the liver mimicking angiosarcoma: Anastomosing hemangioma

Rashad Ismayilov1, Berrin Babaoglu2, Onur Keskin3
1Department of Internal Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye
2Department of Pathology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye
3Department of Gastroenterology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Anastomosing hemangioma of the liver (AHL) is a very rare condition and limited to a few cases. It is often confused with well-differentiated angiosarcomas and causes overtreatment. In this report, we present a 53-year-old female patient diagnosed with AHL. Since the tumor is rarely seen, it is important to define well the imaging and pathological features for preventing unnecessary surgeries and related morbidities.

Keywords: Anastomosing hemangioma, benign neoplasm, liver.

Karaciğerin anjiyosarkomu andıran nadir bir tümörü: Anastomozlaşan hemanjiyom

Rashad Ismayilov1, Berrin Babaoglu2, Onur Keskin3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Karaciğerin anastomozlaşan hemanjiyomu oldukça nadir olup literatürde olgu sunumları ile kısıtlıdır. Tümörün en önemli özelliği iyi diferansiye anjiyosarkomlarla karıştırılarak gereksiz cerrahilere sebebiyet vermesidir. Bu nedenle az rastlanan bu tümörün görüntüleme ve patolojik karakterinin iyi tanımlanması önem arzetmektedir. Biz bu yazıda karaciğerde anastomozlaşan hemanjiyom tanısı konulan 53 yaşında kadın hastayı sunuyoruz. (NCI-2022-4-5/R1)

Anahtar Kelimeler: Anastomozlaşan hemanjiyom, benign neoplazi, karaciğer.

Rashad Ismayilov, Berrin Babaoglu, Onur Keskin. A rare benign tumor of the liver mimicking angiosarcoma: Anastomosing hemangioma. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 524-526

Corresponding Author: Rashad Ismayilov
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale