ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The evaluation of relationship between polypharmacy and anticholinergic burden scales [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 139-144 | DOI: 10.14744/nci.2020.17136

The evaluation of relationship between polypharmacy and anticholinergic burden scales

Saadet Koc Okudur1, Özge Dokuzlar2, Ali Ekrem Aydin3, Suleyman Emre Kocyigit4, Pinar Soysal5, Ahmet Turan Isik2
1Department of Geriatric Medicine, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey
2Department of Geriatric Medicine, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Geriatric Medicine, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
4Department of Geriatric Medicine, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
5Department of Geriatric Medicine, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Polypharmacy and anticholinergic burden are the indicators for the evaluation of the quality of pharmacotherapy in older adults. The aim of this study was to consider which anticholinergic burden scales are more related with polypharmacy among older patients.
METHODS: Four hundred and twenty older adults were evaluated retrospectively in this cross-sectional study. The patient’s demographic data, comorbidities, the drugs, and number of drugs were recorded. Anticholinergic burden scales were calculated by a tool named anticholinergic burden calculator.
RESULTS: The participants’ mean age was 73.08±8.71. The prevalence of polypharmacy was 32.14%. The highest relationship with polypharmacy was observed for drug burden index (DBI) (odds ratio 10.87, p<0.001).
CONCLUSION: Our study demonstrated that polypharmacy and DBI scores were more related than other anticholinergic burden scales in older adults.

Keywords: Anticholinergic burden scales, Elderly, Polypharmacy

Polifarmasi ve Antikolinerjik Yük Ölçekleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Saadet Koc Okudur1, Özge Dokuzlar2, Ali Ekrem Aydin3, Suleyman Emre Kocyigit4, Pinar Soysal5, Ahmet Turan Isik2
1Manisa Devlet Hastanesi Geriatrik Tıp Kliniği, Manisa
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatrik Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Sivas Numune Hastanesi, Geriatrik Tıp Kliniği, Sivas
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatrik Tıp Kliniği, İzmir
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatrik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Polifarmasi ve antikolinerjik yük, yaşlılarda farmakoterapinin kalitesinin değerlendirilmesi için göstergelerdir. Bu çalışmanın amacı, antikolinerjik yük ölçeklerinden hangisinin/hangilerinin yaşlı hastalarda polifarmasi ile daha ilişkili olduğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada, dört yüz yirmi yaşlı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, ilaçları ve ilaç sayıları kaydedildi. Antikolinerjik yük ölçekleri Antikolinerjik Yük Hesap Makinası adlı bir araçla hesaplanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların ortalama yaşı 73,08 ± 8,71 idi. Polifarmasi prevalansı % 32.14 idi. Polifarmasi ile en yüksek ilişki İlaç Yük İndeksi için gözlenmiştir (OR 10.87, p <0.001).
TARTIME ve SONUÇ: Çalışmamız, yaşlı hastalarda polifarmasi ile İlaç Yük İndeksi skorlarının diğer antikolinerjik yük ölçeklerinden daha ilişkili olduğunu göstermiştir. (NCI-2020-0041.R1)

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, polifarmasi; antikolinerjik yük ölçekleri

Saadet Koc Okudur, Özge Dokuzlar, Ali Ekrem Aydin, Suleyman Emre Kocyigit, Pinar Soysal, Ahmet Turan Isik. The evaluation of relationship between polypharmacy and anticholinergic burden scales. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 139-144

Corresponding Author: Ahmet Turan Isik
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale