ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of visual and auditory reaction time, pain, and hand grip strength performance before and after conventional physiotherapy in patients with herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 581-587 | DOI: 10.14744/nci.2020.15821

Evaluation of visual and auditory reaction time, pain, and hand grip strength performance before and after conventional physiotherapy in patients with herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy

Deniz Senol1, Fatma Kizilay2, Seyma Toy3, Rukiye Ciftci4, Yuksel Ersoy5
1Department of Anatomy, Duzce University Faculty of Medicine, Duzce, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Health Sciences, Malatya, Turkey
3Department of Anatomy, Karabuk University Faculty of Medicine, Karabuk, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
5Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: Herniated cervical intervertebral disc (cervical disc herniation [CDH]) with radiculopathy is known to occur in seven or eight out of 100 people worldwide. This disease causes movement limitation, loss of strength, and pain of upper extremity. The aim of this study is the effect of conventional physiotherapy agents on predetermined parameters in patients with cervical radiculopathy and to compare the results with healthy controls.
METHODS: A total of 102 patients with CDH with radiculopathy and 98 healthy controls were included in the study. Visual reaction time (VRT) and auditory reaction time (ART) measurements were evaluated with reaction timer, while the pain was assessed with visual analog scale (VAS) and handgrip strength (HGS) assessed with hand dynamometer, respectively. Conventional physiotherapy (transcutaneous electrical nerve stimulation, hot pack application, and therapeutic ultrasound) agents were applied 5 days/week for 3 weeks as treatment protocol.
RESULTS: As a result, VAS, VRT, and ART scores were significantly decreased, and HGS scores increased significantly in both female and male patients post-treatment measures (p<0.05). There was no statistically significant difference between patient group and control group measurements in post-treatment evaluations (p>0.05).
CONCLUSION: This study presents the conclusion to literature that conventional physiotherapy agents have the effect of decreasing pain and regaining motor function and also a therapeutic effect on VRT and ART in the treatment of patients with CDH with radiculopathy.

Keywords: Cervical disk herniation, cervical radiculopathy; reaction time.

Radikülopatisi Olan Servikal İntervertebral Disk Hernili Hastalarda Konvansiyonel Fizyoterapi Öncesi ve Sonrası Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanı, Ağrı ve El Kavrama Kuvvet Performansının Değerlendirilmesi

Deniz Senol1, Fatma Kizilay2, Seyma Toy3, Rukiye Ciftci4, Yuksel Ersoy5
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Düzce
2İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Karabük
4İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Radikülopati ile birlikte görülen servikal intervertebral disk hernisi (SDH) rahatsızlığının dünya çapında 100 kişiden 7 veya 8’inde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu hastalık kişilerin üst ekstremitelerinde hareket kısıtlılığı, kuvvet kaybı ve ağrıya neden olur. Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel fizyoterapi ajanlarının radikülopatisi olan SDH’li hastaların tedavi sonrası görsel reaksiyon zamanı (GRZ), işitsel reaksiyon zamanı (İRZ), ağrı ve el kavrama kuvveti (EKK) üzerindeki etkilerini göstermektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 102 radikülopatisi olan SDH’li hasta ve 98 sağlıklı kontrol dahil edildi. GRZ ve İRZ ölçümleri reaksiyon zamanlayıcısı ile değerlendirilirken, ağrı; görsel analog skala (GAS) ve EKK; el dinamometresi ile değerlendirildi. Tedavi protokolü olarak konvansiyonel fizyoterapi ajanları 3 hafta süreyle haftada 5 gün uygulandı.
BULGULAR: Sonuç olarak, tedavi sonrası ölçümlerde hem kadın hem de erkek hastalarda GAS, GRZ ve İRZ skorları anlamlı olarak azalmış ve EKK skorları anlamlı olarak artmış bulundu (p <0.05). Tedavi sonrası ve kontrol grubu ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p< 0.05).
SONUÇLAR: Bu çalışma, radikülopatisi olan SDH’li hastaların tedavisinde konvansiyonel fizyoterapi ajanlarının ağrıyı azaltma ve motor fonksiyonu geri kazanma etkisinin yanı sıra GRZ ve İRZ üzerinde terapötik bir etkiye sahip olduğu sonucunu literatüre sunmaktadır. (NCI-2020-0271.R1)

Anahtar Kelimeler: herni, fizyoterapi, performans

Deniz Senol, Fatma Kizilay, Seyma Toy, Rukiye Ciftci, Yuksel Ersoy. Evaluation of visual and auditory reaction time, pain, and hand grip strength performance before and after conventional physiotherapy in patients with herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 581-587

Corresponding Author: Deniz Senol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale